АД "ЦЕНТРОПРОМЕТ" , у стечају оглашава продају покретне и непокретне имовине јавним надметањем

14. мар. 2014.

 На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици, Ст.бр. 355/2011 од  15.09.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 
АД "ЦЕНТРОПРОМЕТ" у стечају, Шид, ул. Карађорђева бр. 76
 
ОГЛАШАВА
 
Продају покретне и непокретне имовине јавним надметањем
Преузмите
Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ ЦЕНТРОПРОМЕТ АД, ШИД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Шид

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива