„ЛЕСКОВАЦ" ДП , у стечају објављује позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права

07. феб. 2014.

  

На основу члана 27 став 5 и члана 135 став 2 Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009), као и поглавља III и VIII  Националног стандарда  о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника- Национални стандард број 5, Агенција за приватизацију- Центар за стечај, као стечајни управник стечајног дужника:  
 
 АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ„ЛЕСКОВАЦ“ ДП Медвеђа у стечају
 
ОБЈАВЉУЈЕ
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
за
Вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права
 
 
За потребе утврђивања процењене вредности у поступку продаје проценитељ ће користити следеће методе:
·         процену вредности имовине ликвидационом методом
·         процену вредности правног лица према методама које су у складу са Међународним рачуноводствени стандардима, којима се обезбеђује највећа вредност за повериоце.
 
Проценитељ ће такође :
·         извршити процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника појединачно,
·         утврдити учешће  вредности процењене имовине на којој је конституисано разлучно право, у односу на процену вредности правног лица (изражено у процентима),
·           саставити и доставити правно мишљење у вези правног статуса имовине која је предмет процене, на основу прибављане документације, све ближе описано у нацрту уговора.
 
Oдабир најбољег понуђача ће извршити одбор поверилаца у роковима прописаним Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника. У случају да одбор поверилаца не донесе одлуку у прописаном року, избор понуђача ће извршити стечајни управник.
 
Заинтересовани понуђачи, односно њихови овлашћени представници, могу добити детаљније информације за израду понуде, као и интегрални текст позива са свим предвиђеним условима на адреси: Дом пензионера, канцеларија бр. 15, ул. Стојана Љубића бб, 16000 Лесковац, сваког радног дана од  10 до 15 часова, или путем e-mail адресе belmedikcentar@sbb.rs
 
Понуде за вршење услуга процене могу се предати најкасније 04.03.1014. године до 15 часова, на адресу : Дом пензионера, канцеларија бр. 15, ул. Стојана Љубића бб, 16000 Лесковац.
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ ЛЕСКОВАЦ

Локација:

Медвеђа

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива