Продата покретна имовина ППД „Пешчара" у стечају, Банатски Карловац

27. дец. 2013.

 Покретна имовина стечајног дужника ППД «Пешчара», Банатски Карловац продата је методом јавног прикупљања писаних понуда за укупну цену од 21.252.754 динара.

 
 
Ред.бр. целине
 
Предмет продаје
 
Процењена вредност (дин.)
 
Продајна цена (дин.)
 
КУПАЦ
 
1.1
Трактор ИМТ 577ДВ, бр.шасије 801022954, бр.мотора 87407, рег.ознака АЛ-5455, год.произв. 1998.
566.248,00
284.000,00
Г.Р. КОП-1, Бан. Карловац
3.1
Трактор МТЗ 920Б, бр.шасије 002837, бр.мотора 387601, рег.ознака АЛ-5476, год.произв. 1998.
337.400,00
225.600,00
Берец Андор
3.2
Трактор МТЗ 920Б, бр.шасије 002832, бр.мотора 387100, рег.ознака АЛ-5475, год.произв. 1998.
607.320,00
371.600,00
Берец Андор
4.1
Трактор МТЗ 920У, бр.шасије 002814, бр.мотора 386473, рег.ознака АЛ-5474, год.произв. 1998.
654.720,00
397.100,00
Берец Андор
7.3
Трактор ЗЕТОР 8111, бр.шасије 4126, бр.мотора 013847, рег.ознака АЛ-4457, год.произв. 1987.
501.760,00
251.001,00
Г.Р. КОП-1, Бан. Карловац
9.1
Трактор ДАЈЦ ФАР АГРОТРОН 265, бр.шасије 81013526, бр.мотора 10233028, рег.ознака АЛ-6203, год.произв. 2007.
6.168.280,00
3.500.000,00
“Слога”а.д., 23260 Перлез
11.1
Камион ФАП 1620, бр.шасије 110167, бр.мотора 165381, рег.ознака ПА 706-92, год.произв. 1989.
432.456,00
250.000,00
"Слога"а.д., 23260 Перлез
11.3
Камион ФАП 1620, бр.шасије 110174, бр.мотора 165374, рег.ознака РА023UA,                год.произв. 1989.
576.480,00
300.000,00
"Слога"а.д., 23260 Перлез
11.4
Камион ФАП 1620, бр.шасије 96935, бр.мотора 140647, рег.ознака ПА 717-54,                год.произв. 1990.
216.228,00
150.000,00
"Слога"а.д., 23260 Перлез
14.1
Камионска приколица УТВА П16, бр.шасије 32357, рег.ознака 23-69 ПА, год.произв. 1988.
392.840,00
200.000,00
"Слога"а.д., 23260 Перлез
14.2
Камионска приколица УТВА П16, бр.шасије 2698, рег.ознака 23-17 ПА, год.произв. 1988.
56.120,00
51.100,00
Берец Андор
14.3
Камионска приколица УТВА П16, бр.шасије 32360, рег.ознака 15-58 ПА, год.произв. 1988.
336.720,00
200.000,00
"Слога"а.д., 23260 Перлез
14.4
Камионска приколица УТВА П20, бр.шасије 03462, рег.ознака 23-51 ПА, год.произв. 1988.
336.720,00
200.000,00
"Слога"а.д., 23260 Перлез
16.1
Приколица ЛОЗНИЦА 5, бр.шасије 0269, рег.ознака 1870 АЛ, год.произв. 1988.
130.240,00
71.100,00
Берец Андор
17.1
Приколица ОЛТ ТКП 522, бр.шасије 2205, рег.ознака 573 АЛ, год.произв. 1973.
55.200,00
73.100,00
Берец Андор
18.1
Приколица ЗМАЈ 470 ПРЕТОВАРНА, бр.шасије 0001, рег.ознака 3264 АЛ, год.произв. 1991.
888.720,00
445.100,00
Берец Андор
19.1
Приколица МОТОКОВ П93СХ, бр.шасије 3242, рег.ознака 597 АЛ, год.произв. 1974.
38.400,00
127.900,00
Чалић Зоран
19.2
Приколица МОТОКОВ П93СХ, бр.шасије 3224, рег.ознака 650 АЛ, год.произв. 1974.
76.800,00
151.700,00
Чалић Зоран
19.3
Приколица МОТОКОВ П93СХ, бр.шасије 3203, рег.ознака 649 АЛ, год.произв. 1974.
76.800,00
135.200,00
Берец Андор
19.4
Приколица МОТОКОВ П93СХ, бр.шасије 13296, рег.ознака 225 АЛ, год.произв. 1974.
76.800,00
133.100,00
Берец Андор
19.5
Приколица МОТОКОВ П93СХ, бр.шасије 12875, рег.ознака 223 АЛ, год.произв. 1974.
115.200,00
134.100,00
Берец Андор
20.1
Приколица МОТОКОВ П93СА, бр.шасије 3239, рег.ознака 631 АЛ, год.произв. 1974.
115.200,00
131.100,00
Берец Андор
20.2
Приколица МОТОКОВ П93СХ, бр.шасије 3230, рег.ознака 643 АЛ, год.произв. 1974.
144.000,00
132.200,00
Берец Андор
20.3
Приколица МОТОКОВ П93СХ, бр.шасије 3237, рег.ознака 629 АЛ, год.произв. 1974.
192.000,00
144.100,00
Берец Андор
20.4
Приколица МОТОКОВ П93СХ, бр.шасије 3238, рег.ознака 630 АЛ, год.произв. 1974.
192.000,00
141.600,00
Берец Андор
 
21.1
Приколица ЗМАЈ ПП 6-7, бр.шасије 1092, рег.ознака 534 АЛ, год.произв. 1967.
36.800,00
81.600,00
Берец Андор
21.2
Приколица ЗМАЈ ПП 6-7, бр.шасије 1098, рег.ознака 217 АЛ, год.произв. 1967.
36.800,00
100.000,00
Васић Миле
21.3
Приколица ЗМАЈ ПП 6-7, бр.шасије 1901, рег.ознака 537 АЛ, год.произв. 1969.
55.200,00
81.600,00
Берец Андор
21.4
Приколица ЗМАЈ ПП 6-7, бр.шасије 1902, рег.ознака 1798 АЛ, год.произв. 1969.
36.800,00
82.100,00
Стојковић Бранимир
21.5
Приколица ЗМАЈ ПП 6-7, бр.шасије 1090, рег.ознака 225 АЛ, год.произв. 1967.
36.800,00
172.600,00
Чалић Зоран
22.1
Приколица ЗМАЈ ПП 6-7, бр.шасије 3136, рег.ознака 3012 АЛ, год.произв. 1970.
110.400,00
82.300,00
Берец Андор
22.2
Приколица ЗМАЈ ПП 6-7, бр.шасије 1907, рег.ознака 251 АЛ, год.произв. 1969.
55.200,00
103.000,00
П.Г. Радованчев Срђан
22.3
Приколица ЗМАЈ ПП 6-7, бр.шасије 1081, рег.ознака 218 АЛ, год.произв. 1967.
73.600,00
82.300,00
Берец Андор
23.1
Приколица МОТОКОВ П93СХ, бр.шасије 3243, рег.ознака 634 АЛ, год.произв. 1974.
381.500,00
271.100,00
Берец Андор
23.2
Приколица МОТОКОВ П93СХ, бр.шасије 3226, рег.ознака 644 АЛ, год.произв. 1974.
381.500,00
272.200,00
Берец Андор
24.1
Приколица ЗМАЈ 510, бр.шасије 250, рег.ознака 3122 АЛ, год.произв. 1988.
545.400,00
481.000,00
Пумпа ДОО, Вршац
24.2
Приколица ЗМАЈ 510, бр.шасије 60, рег.ознака 2533 АЛ, год.произв. 1988.
90.900,00
83.100,00
 
Берец Андор
 
24.3
Приколица ЗМАЈ 510, бр.шасије 181, рег.ознака 1686 АЛ, год.произв. 1982.
545.400,00
481.000,00
Пумпа ДОО, Вршац
24.4
Приколица ЗМАЈ 510, бр.шасије 41, рег.ознака 2534 АЛ, год.произв. 1988.
545.400,00
481.000,00
Пумпа ДОО, Вршац
24.5
Приколица ЗМАЈ 510, бр.шасије 63, рег.ознака 2529 АЛ, год.произв. 1988.
545.400,00
481.000,00
Пумпа ДОО, Вршац
24.6
Приколица ЗМАЈ 510, бр.шасије 42, рег.ознака 3180 АЛ, год.произв. 1988.
109.080,00
305.100,00
Берец Андор
25.1
Приколица ЗМАЈ 481, бр.шасије 495, рег.ознака 2096 АЛ, год.произв. 1982.
124.800,00
282.600,00
Чалић Зоран
25.2
Приколица ЗМАЈ 481, бр.шасије 429, рег.ознака 2820 АЛ, год.произв. 1982.
156.000,00
173.000,00
П.Г. Радованчев Срђан, Иланџа
25.3
Приколица МОТОКОВ П93СА, бр.шасије 3122, рег.ознака 642 АЛ, год.произв. 1974.
280.800,00
267.100,00
Берец Андор
25.4
Приколица МОТОКОВ П93СА, бр.шасије 3241, рег.ознака 633 АЛ, год.произв. 1974.
343.200,00
265.000,00
Живановић Владимир
25.5
Приколица ЗМАЈ 481, бр.шасије 496, рег.ознака 2097 АЛ, год.произв. 1982.
436.800,00
251.200,00
Берец Андор
25.6
Приколица ЗМАЈ ПП 6-7, бр.шасије 3138, рег.ознака 535 АЛ, год.произв. 1970.
468.000,00
266.100,00
Берец Андор
26.1
Приколица МОТОКОВ П93СХ, бр.шасије 3103, рег.ознака 635 АЛ, год.произв. 1974.
359.200,00
271.100,00
Берец Андор
26.2
Приколица МОТОКОВ П93СХ, бр.шасије 3223, рег.ознака 646 АЛ, год.произв. 1974.
449.000,00
239.100,00
Берец Андор
26.3
Приколица МОТОКОВ П93СХ, бр.шасије 3108, рег.ознака 636 АЛ, год.произв. 1974.
449.000,00
241.100,00
Берец Андор
27.1
Цистерна за воду ТПК 5 519, бр.шасије 546, рег.ознака 459 АЛ, год.произв. 1968.
321.600,00
180.000,00
"Слога"а.д., 23260 Перлез
28.2
Цистерна за воду ТПК 5, бр.шасије 543, рег.ознака 483 АЛ, год.произв. 1968..
53.600,00
30.000,00
"Слога"а.д., 23260 Перлез
29.1
Цистерна за гориво МАЈЕВИЦА М69,  рег.озн. 3287 АЛ, год.про. 1988.
331.200,00
180.000,00
"Слога"а.д., 23260 Перлез
30.1
Приколица ПОЉОПРИВРЕДНИК 5 са цистерном за воду СОМБОР , бр.шасије 0545, рег.ознака 562 АЛ, 064668, год.произв. 1973.
36.800,00
49.200,00
Берец Андор
32.1
Чекићар за силажу АК420, бр.шасије 0017, год.производње 1982.
152.000,00
171.000,00
Јозић Иван
32.2
Чекићар за силажу АК420, бр.шасије 0020, год.производње 1982.
121.600,00
171.000,00
Јозић Иван
33.2
Пнеуматик ПОБЕДА ПТ200/Е, год.производње 1983.
14.400,00
7.300,00
Берец Андор
36.1
Колица за хедер КЛАС 9912, бр.шасије 71901645, год.производње 2001.
104.000,00
60.000,00
"Слога"а.д., 23260 Перлез
38.1
Преса за сламу ВЕЛГЕР АП730, бр.шасије 113311241, год.производње 2003.
275.840,00
166.100,00
Берец Андор
38.2
Преса за сламу ВЕЛГЕР АП730, бр.шасије 113311242, год.производње 2003.
275.840,00
300.000,00
П.Г. Радованчев Срђан
41.1
Расипач вештачког ђубрива ЦИКЛОН 300, год.производње 1973.
4.080,00
2.100,00
Алексић Томислав
41.2
Расипач вештачког ђубрива ЦИКЛОН 300, год.производње 1973.
4.080,00
2.100,00
Алексић Томислав
44.1
Прскалица РАУ 600, год.производње 1983.
6.000,00
3.100,00
Алексић Томислав
44.2
Прскалица РАУ 600, год.производње 1983.
6.000,00
3.100,00
Алексић Томислав
46.1
Турбо лифт ПРО-400 за ЛАНДИНИ 105, бр.шасије 588, год.производње 2003.
390.000,00
196.100,00
Берец Андор
47.1
Предњи тракторски равњач-даска, год.производње 1988.
41.000,00
22.100,00
Берец Андор
50.1
Сејалица НОДЕТ 8 , год.производње 1988.
16.800,00
23.700,00
Младеновић Најдан
50.2
Сејалица НОДЕТ 8 , год.производње 1988.
16.800,00
16.900,00
Берец Андор
50.3
Сејалица НОДЕТ 8 , год.производње 1988.
16.800,00
35.000,00
Антонић Горан
50.4
Сејалица НОДЕТ 8 , год.производње 1988.
16.800,00
16.900,00
Берец Андор
51.1
Сејалица ГАСПАРДО, број шасије 079070580, год.производње 2008.
768.000,00
452.300,00
Чалић Зоран
52.1
Плуг обртач КВЕРНЕЛАНД ЛД-100, број шасије 16522, год.производње 2008.
1.184.000,00
1.100.000,00
П.Г. Радановић Љиљана
52.2
Плуг обртач КВЕРНЕЛАНД ЛД-100, број шасије 16523, год.производње 2008.
1.184.000,00
791.000,00
Пумпа ДОО, Вршац
60.1
Култиватор ГАСПАРДО ХЛФИЛЕ6, број шасије 220233, год.произв. 2001.
12.800,00
30.000,00
П.Г. Тикић Милан, Добричево
60.2
Култиватор ГАСПАРДО ХЛФИЛЕ6, број шасије 240317, год.произв. 2001.
512.000,00
400.000,00
П.Г. Радановић Љиљана
60.3
Култиватор ГАСПАРДО ХЛФИЛЕ6, број шасије 240288, год.произв. 2001.
512.000,00
300.000,00
П.Г. Радановић Љиљана
61.1
Култиватор ИМТ-6Р, год.произв. 1983.
14.400,00
24.555,00
Ђуричек Мартин
61.2
Култиватор ИМТ-6Р, год.произв. 1983.
14.400,00
31.555,00
Ђуричек Мартин
61.3
Култиватор ИМТ-6Р, год.произв. 1983.
14.400,00
7.300,00
П.Г. Радованчев Срђан
63.1
Дрљача ДУБИЦА 7, год.произв. 2001.
322.000,00
235.000,00
Живановић Владимир
64.1
Дрљача ДУБИЦА К-30, број шасије 47534 год.произв. 2004.
272.000,00
301.301,00
Терзић Војмир
65.1
Дрљача ДУБИЦА 5, год.произв. 2001.
41.600,00
230.000,00
П.Г. Радованчев Срђан, Иланџа
66.1
Тањирача ТАРА-36, год.произв. 1988.
85.920,00
133.600,00
Драгољ д.о.о., Војводе Мишића 29, 23217 Александрово
67.1
Сетвоспремач МУЛТИТИЛЕР, број шасије 9М-400, год.произв. 2003.
69.600,00
101.999,00
Миљан Мишић
68.1
Равњач земље, број шасије 39122, год.произв. 1993.
42.400,00
45.100,00
Берец Андор
69.1
Конскилдер 6,2, год.произв. 1993.
25.600,00
101.000,00
Попов Боривој
70.1
Конскилдер 9,2, год.произв. 1993.
36.800,00
101.000,00
Попов Боривој
70.2
Конскилдер 9,1, год.произв. 1993.
36.800,00
235.000,00
Живановић Владимир
72.1
Тањирача виноградарска ТВТ-185, год.произв. 1988.
16.640,00
8.322,00
Попов Боривој
73.1
Тифон за наводњавање, год.произв. 1988.
204.800,00
103.100,00
Берец Андор
73.2
Тифон за наводњавање, год.произв. 1988.
204.800,00
103.100,00
Берец Андор
77.1
Пипокопач МАЈЕВИЦА, год.произв. 1988.
67.200,00
137.900,00
Чалић Зоран
78.1
Ситнилица биљних остатака 3м, год.произв. 1988.
99.200,00
56.100,00
Берец Андор
83.1
Атомизер МОРАВА АМ1500Л, број шасије 456, год.произв. 1983.
27.200,00
20.000,00
Алексић Томислав
85.1
Брусилица за паркет СБ-70/М, год.произв. 1985.
8.400,00
6.333,00
Алексић Томислав
86.1
Колица за хедер КЛАС 719, бр.шасије 71902749, год.производње 2001.
208.000,00
120.000,00
"Слога"а.д., 23260 Перлез, Светосавска 17
86.2
Колица за хедер КЛАС 719, бр.шасије 71902767, год.производње 2001.
208.000,00
120.000,00
"Слога"а.д., 23260 Перлез, Светосавска 17
88.1
Мешалица за бетон бр. 138443, бр.шасије 1437, год.производње 1993.
2.560,00
3.548,00
 
П.Г. Спремо Момчило
 
88.2
Мешалица за бетон ЛИФАМ, год.производње 1993.
2.560,00
2.729,00
П.Г. Спремо Момчило
97.1
Оштрилица алата, год.производње 1973.
3.360,00
3.680,00
П.Г. Шорђан Габријел, Главна 170, Николинци
98.1
Окретни абразивни циркулар ОАЦ-300, год.производње 1983.
51.200,00
36.800,00
Драгољ д.о.о., Војводе Мишића 29, 23217 Александрово
99.1
Стубна бушилица САРЛАХ СБ23, год.производње 1970.
53.400,00
34.800,00
Драгољ д.о.о., Војводе Мишића 29, 23217 Александрово
99.2
Стубна бушилица, год.производње 1953.
37.440,00
21.100,00
Стојковић Бранимир
100.1
Компресор клипни STEYR, год.производње 1966.
84.000,00
50.150,00
П.Г. Шорђан Габријел, Главна 170, Николинци
102.1
Машина за савијање лима ЈЕЛШИНГРАД МПС-1,5-1, год.производње 1981.
6.560,00
10.255,00
Ђуричек Мартин
104.1
Апарат за аутогено заваривање, год.производње 1993.
4.800,00
5.155,00
П.Г. Шорђан Габријел, Главна 170, Николинци
105.1
Гаражна дизалица хидраулична, год.производње 1983.
8.960,00
5.000,00
"Слога"а.д., 23260 Перлез
105.2
Гаражна дизалица хидраулична, год.производње 1983.
8.960,00
5.000,00
"Слога"а.д., 23260 Перлез
106.1
Конзолна дизалица за моторе, год.производње 1983.
18.240,00
28.155,00
Ђуричек Мартин
108.1
Трачна тестера бансек-демо ЛИФАМ, год.производње 1963.
6.400,00
3.333,00
Алексић Томислав
110.1
Тезга машинбраварска, год.произв. 1973.
1.560,00
1.666,00
П.Г. Шорђан Габријел, Главна 170, Николинци
110.2
Тезга машинбраварска, год.произв. 1973.
1.560,00
2.061,00
П.Г. Шорђан Габријел, Главна 170, Николинци
110.3
Тезга машинбраварска, год.произв. 1973.
1.560,00
1.656,00
П.Г. Шорђан Габријел, Главна 170, Николинци
110.4
Тезга машинбраварска, год.произв. 1973.
1.560,00
800,00
П.Г. Шорђан Габријел, Главна 170, Николинци
112.1
Вага ЕЛЕГАНТ, год.произв. 1983.
14.880,00
7.600,00
Стевић Бранко
 
Стечај

Пољопривредно предузеће ПЕШЧАРА АД БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Банатски Карловац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива