Продат део имовине „Зајечар промет" у стечају

27. нов. 2013.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја непокретне имовине стечајног  дужника „ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ“ а.д. у стечају из Зајечара, методом јавног надметања, на којој је продата следећа имовина:


Ред.

бр.

 

Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

1

Пословни објекат – (тзв. самопослуга - „РОБНА КУЋА“) који се налази у ул. Николе Пашића бр. 96, у оквиру стамбено-пословне зграде број 1 изграђене на к.п.бр. 9376/5 КО Зајечар, фактичко стање површине по налазу вештака  301,52 м2. Пословни простор није уписан у В листу - 2. део листа непокретности бр. 16556 КО Зајечар - ванкњижно  власништво стечајног дужника

4

35,786,717.22

17.893.358,61

 

 

Стојановић Перица

 

 

2

Пословни простор – (тзв. „ГАЛАНТЕРИЈА“) који се налази  у ул. Светозара Марковића бр. 4, у приземљу, укупне површине 46,34 м2,  посебан део зграде уписане као Стамбено пословна зграда, бр. зграде 1, изграђена на к.п.бр. 9484/19 КО Зајечар. У  В листу – 2. део листа непокретности бр. 16823 К.О. Зајечар  предметни пословни простор није евидентиран - ванкњижно власништво стечајног дужника

8

 

9,408,771.62

 

4.704.385,81

 

 

Јеремић Дејан

 

 


Закључно са 20.11.2013. године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном прикупљању понуда за куповину имовине стечајног дужника целине 1,2,3, 5,6,7,9,10,11 и 12 из огласа о продаји, те се продаја за ове целине проглашава неуспешном

Стечај

Акционарско друштво за трговину ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива