Продат део имовине „ХИП Развој и инжењеринг" у стечају, Панчево

26. нов. 2013.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја имовине стечајних дужника „YES YUGOEXPORT SISTEM, YES KORPORACIJA“ Д.Д. Београд у стечају и ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ, Панчево, методом јавног прикупљања писаних понуда.


РЕЗУЛТАТ:

Ред.

бр.

Предузеће

 

Напомена

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

  1.  

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Трг Краља Петра I бр. 9, Панчево

Стан у насељу Котеж, Панчево, у Улици Моше Пијаде бр. 124, корисне површине 46 м2, који се налази у стамбеној згради изграђеној на  КП 1972/2, број улаза 124, четврти спрат, број стана 17, собност 2.0, уписан у лист непокретности 16486 КО ПАНЧЕВО

2.776.097,00

1.469.565,00

Влада Златковић

 

  1.  

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Трг Краља Петра I бр. 9, Панчево

1.3023/4844 идеалних делова зграде пословних услуга

 ( Пр+3),  у Панчеву, ул. Масарикова бр.1.

2. Припадајућа покретна имовина (опрема),

3.  Лимене монтажне гараже 3ком x 13 м2

278.056.845,00

неуспела

 

неуспела

 

  1.  

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Трг Краља Петра I бр. 9, Панчево

Пословни простор у сутерену, укупне корисне површине 189.27м2, у стамбеној згради за колективно становање (Пр+8+Пк), изграђеној на К.П. 4677 КО Панчево, уписана у лист непокретности  16664 КО Панчево, у насељу Тесла, Панчево, у улици Стојана Новаковића бр. 1-3

8.734.174,00

неуспела

 

неуспела

 

  1.  

„YES YUGOEXPORT SISTEM, YES KORPORACIJA“ Д.Д. Београд у стечају

Пословна зграда у Београду, у улици Коларчевој број 1;

Гаража у Београду, у Симиној улици бр. 37;

Локал у Београду, на Тргу Републике

5.845.072.470,00

неуспела

 

неуспела

 

  1.  

„YES YUGOEXPORT SISTEM, YES KORPORACIJA“ Д.Д. Београд у стечају

Складишно, производно, гаражни простор у Београду, у улици Чингријина бр. 13

504.927.039, 00

неуспела

 

неуспела

 

  1.  

„YES YUGOEXPORT SISTEM, YES KORPORACIJA“ Д.Д. Београд у стечају

Пословни простор у Новом Саду, у Булевару ослобођења бр. 131

503.293.680,00

неуспела

 

неуспела

 

  1.  

„YES YUGOEXPORT SISTEM, YES KORPORACIJA“ Д.Д. Београд у стечају

Пословни простор – локал број 1, у приземљу, у ул. Француска број 5,

102.963.016,00

неуспела

 

неуспела

 


Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Стечај

YES-YUGOEXPORT SISTEM - YES KORPORACIJA DEONIČKO DRUŠTVO BEOGRAD (ZVEZDARA) - U STEČAJU

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива