Продата покретна и непокретна имовина ППТ „Победа промет" у стечају из Београда

13. нов. 2013.

Дана 12.11.2013. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника ППТ ''ПОБЕДА ПРОМЕТ"а.д., Београд у стечају, методом јавног надметања:


Ред.

бр.

Предузеће

 

Напомена

 

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

  1.  

ППТ ''ПОБЕДА ПРОМЕТ"а.д., Београд у стечају, ул. Поречка 15


Продата је непокретна и покретна имовина у складу са огласом од 11.10.2013. год.

65.480.922,60 динара

32.740.461,30 динара

''КОНВОЈ ТРАНС'' д.о.о., Крагујевац, ул. Складишни центар бр. 3


Стечај

Предузеће за производњу и трговину ПОБЕДА-ПРОМЕТ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња млинских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива