ППТ ''ПОБЕДА ПРОМЕТ"а.д. , у стечају оглашава исправку огласа за продају покретне и непокретне имовине јавним надметањем

15. окт. 2013.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
о продаји имовине стечајног дужника
ППТ ''ПОБЕДА ПРОМЕТ"а.д., Београд у стечају, ул. Поречка 15

У огласу о продаји имовине стечајног дужника ППТ ''ПОБЕДА ПРОМЕТ"а.д., Београд у стечају, који је објављен дана 11.10.2013. године у листовима ''Политика'', '' Данас'' и ''Наше новине'' врши се исправка датума одржавања јавног надметања које ће се одржати дана 12.11.2013. године у 11:00 часова (уместо 11.11.2013. године).


У преосталом делу оглас објављен 11.10.2013. године остаје неизмењен.

Стечај

Предузеће за производњу и трговину ПОБЕДА-ПРОМЕТ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња млинских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива