ППТ ''ПОБЕДА ПРОМЕТ"а.д. , у стечају оглашава продају покретне и непокретне имовине јавним надметањем

11. окт. 2013.

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Београду 15 Ст. 20/2007 од 30.06.2008. године, а у складу са чланoвима 109., 110., 111. Закона о стечајном поступку (Службени гласник Републике Србије бр. 84/2004) и Националним стандардом бр. 5, о начину и поступку уновчења имовине, стечајни управник стечајног дужника

 

ППТ ''ПОБЕДА ПРОМЕТ"а.д., Београд у стечају, ул. Поречка 15

ОГЛАШАВА

продају покретне и непокретне имовине јавним надметањем

Преузмите оглас у целости
Стечај

Предузеће за производњу и трговину ПОБЕДА-ПРОМЕТ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња млинских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива