Продат део имовине ГП "Тимоградња" у стечају, Зајечар

10. окт. 2013.

У просторијама стечајног управника, Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног дужника Грађевинско предузеће у друштвеној својини „ТИМОГРАДЊА“ у стечају, Зајечар, методом јавног надметања, по огласу о продаји објављеном дана 4.9.2013. године.


Резиме продаје:


Целина

Опис имовине

Процењена

вредност

имовине

(динара)

Остварена продајна цена

(динара)

                            Купац

1.

Двособан стан у Бору

5.955.100,00

/

/

2.

Трособан стан у Бору

6.835.200,00

/

/

3.

Трособан стан у Бору

5.387.200,00

2.789.150,00

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге „LEFTER“, Бор

4.

Двоипособан стан у Бору

5.906.400,00

/

/

5.

Двоипособан стан у Бору

7.003.360,00

/

/

 


Како закључно са 2.10.2013. године, није уплаћен ни један депозит, односно положена банкарска гаранција ради учешћа у продаји за продајне целине бр. 1, 2, 4 и 5, продаја за ове целине проглашена је НЕУСПЕШНОМ.

 

Стечај

Грађевинско предузеће у друштвеној својини ТИМОГРАДЊА са п.о. Зајечар - У СТЕАЧЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива