Неуспела продаја имовине ДПП "Јабука" у стечају из Јабуке

01. окт. 2013.

Продаја имовине стечајног дужника ДПП «ЈАБУКА» у стечају, Јабука, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај,  проглашена је неуспелом.


РЕЗУЛТАТ:


Ред. Бр.

 

Предузеће

 

Напомена

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

1

 

 

 

 

ДПП «ЈАБУКА» у стечају, Јабука, ул. Маршала Тита бр.10

 

земљиште које обухвата 136 катастарских  парцела, у укупној површини од 113ха 47а 30м2,  уписано у листове непокретности број 2058,3311,3312,3314 КО Јабука и 13423 и 15782 КО Панчево

 

129.960.626,90

/

/

Стечај

ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈАБУКА АД, ЈАБУКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Јабука

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива