ГП ,,ЈАСТРЕБАЦ '' , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

29. сеп. 2013.

На основу члановa 109, 110 и 111. Закона о стечајном поступку (Службени гласник  Републике Србије бр. 84/2004) и Националнoг стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 43/2005), стечајни управник стечајног дужника

 

ГП ,,ЈАСТРЕБАЦ ''  у стечају, Крушевац

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним надметањем


Предмет продаје:

Непокретна имовина стечајног дужника – гараже, које се налазе у Крушевцу, Ул. Балканска, у оквиру објекта Зграде јавне гараже, који је изграђен на више кататарских парцела - на кп. бр. 402/4 уписаној у Лн. бр. 1741 КО Крушевац, на кп. бр. 403/1, кп. бр. 403/6 и кп. бр. 407, уписаним у Лн. бр. 8514 КО Крушевац, на кп. бр. 403/2 уписаној у Лн. бр. 8762 КО Крушевац, на кп. бр. 403/3, на кп. бр. 403/4 уписаним у Лн. бр. 8563 КО Крушевац

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

1. Имовинска целина 1 – Гаража бр. 1, површине 12,35m²

213.050,00

85.220,00

2. Имовинска целина 2 – Гаража бр. 13, површине 12,35m²

213.050,00

85.220,00

3. Имовинска целина 3 – Гаража бр. 21, површине 12,33m²

212.700,00

85.080,00

4. Имовинска целина 4 – Гаража бр. 32, површине 12,33m²

212.700,00

85.080,00


Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:

1.     након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од: 10.000,00 динара за сваку имовинску целину појединачно (профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 09:00 – 16:00 часова, уз обавезну телефонску најаву поверенику стечајног управника). Рок за откуп продајне документације је 22.10.2013. године;

Преузмите оглас у целости
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈАСТРЕБАЦ СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива