Продат део имовине ЈИП ТВ Чачак у стечају

26. сеп. 2013.

Дана 26.9.2013. године, у просторијама стечајног управника Агенције за приватизацију РС, у Београду, одржана је продаја имовине стечајног дужника Јавно информативно предузеће ТВ ЧАЧАК, Чачак, Ул. Жупана Страцимира 35/2, методом јавног надметања, по огласу о продаји објављеном дана 24.8.2013. године.


Резиме продаје:


Целина

Опис имовине

Процењена

вредност

имовине

(динара)

Остварена продајна цена

(динара)

                            Купац

1.

Студијска опрема за емитовање програма , канцеларијска опрема и опрема емисионе технике

 2.751.056,00

1.375.528,00

"TELEMARK SYSTEMS" D.O.O. Чачак

 

2.

Привремени антенски стуб на локацији Љубић са приземним објектом и припадајућом опремом

1.365.956,00

682.978,00

3.

Антенски стуб на локацији Јелица са пословним објектом контејнерског типа

133.000,00

66.500,00

4.

Моторно возило марке ,,Škoda fabia classic 1.2 combi" година производње 2005

150.000,00

170.000,00

 


Стечај

Јавно информативно предузеће ТВ ЧАЧАК

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива