ДП Јасен у стечају оглашава продају

21. сеп. 2013.

На основу решења Трговинског суда у Ужицу Ст.бр. 12/09 од 21.8.2009. године, закључка стечајног судије Привредног суда у Ужицу Ст.бр. 34/10 од 29.3.2010. године, и сагласности Одбора поверилаца од  9.6.2011. године, у складу са одредбама чл. 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС“, бр. 84/2004 и 85/2005), Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, бр. 43/2005), стечајни управник стечајног дужника:


Друштвеног предузећа за производњу текстилне конфекције „ЈАСЕН у стечају,

Бродарево, Пријепоље, ул. Братства јединства бр. 177

 

ОГЛАШАВА

продају стечајног дужника као правног лица

непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда


Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице.

 

Процењена вредност стечајног дужника као правног лица износи 65.392.000,00 динара.

 

Новчани износ за учешће у поступку продаје непосредном погодбом прикупљањем писаних понуда износи 8.200.000,00 динара.

Преузмите оглас у целости
Стечај

Д P ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕКСТИЛНЕ КОНФЕКЦИЈЕ ЈАСЕН, БРОДАРЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бродарево

Делатност:

Производња рубља

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива