Продат део имовине АД "Тамиш механизација" у стечају из Панчева

29. јул. 2013.

Одбор поверилаца стечајног дужника “ТАМИШ МЕХАНИЗАЦИЈА“ ад,  у стечају, из Панчева донео је одлуку о прихватању понуде фирме „Марпласт З.М.“ из Панчева за куповину имовине предузећа по цени од 5.100.000,00 динара.

 

 

ЦЕЛИНА

ПРЕДМЕТ

ПРОЦЕНА

ПОНУЂЕНО

КУПАЦ


Пакет 1.1.Пословна зграда у Панчеву, Др. Жарка Фогараша 12, ПР, површине у основи 317 m2 изграђена на к.п. 5843 КО Панчево, уписана као зграда број.1 у Лист непокретности бр 1467 КО Панчево

2.Помоћна зграда у Панчеву, Др. Жарка Фогараша 12, ПР, површине у основи 67 m2, изграђена на к.п. 5843 КО Панчево,  уписана као зграда бр.2 у Лист непокретности бр 1467 КО Панчево.

        Оба објекта представљају ванкњижно власништво стечајног дужника.

 Залихе резервних делова за пољопривредне машине и тракторе. Саставни део имовинске целине је и припадајућа опрема и ситан инвентар према пописним листама, а чија вредност je урачуната у цену.

25.456.009,00

5.100.100,00

"Marplast Z.M." doo Pančevo


Стечај

Акционарско друштво за промет возила ТАМИШ МЕХАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива