Продата покретна и непокретна имовина "Ударник" у стечају из Зрењанина

22. јул. 2013.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника „УДАРНИК“ а.д. за транспорт, претовар нискоградњу и трговину у стечају Зрењанин, методом јавног прикупљања писаних понуда:


 

Напомена

 

 

Имовина

 

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

 Целина 1

- Део пословно-управне зграде, укупне бруто површине 214 м2 у Зрењанину, ул. Првомајска 55, у поступку легализације

- канцеларијска опрема

3.589.810,00

1.800.000,00

„Продукт“ д.о.о. Зрењанин

Целина 2

- Део пословно-управне зграде, укупне бруто површине 136 м2, у Зрењанину, ул. Првомајска 53, у поступку легализације

- канцеларијска опрема

1.853.002,00

930.000,00

„Продукт“ д.о.о. Зрењанин

Целина 3

Пољопривредно земљиште

97.541,00

62.000,00

Зоран Бркља


АД УДАРНИК-ЧАРАПЕ, ЗРЕЊАНИН - У СТЕЧАЈУ
Стечај

АД ФАБРИКА ЧАРАПА УДАРНИК, ЗРЕЊАНИН -У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Производња плетених и кукичаних чарапа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива