Продата непокретна имовина предузећа ЗЗ "МАРКО ОРЕШКОВИЋ" у стечају, из Накова

10. јул. 2013.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног дужника:


·         ЗЗ «Марко Орешковић» Наково, методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда:


Ред.

бр.

Предузеће

 

 

Напомена

 

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

  1.  

ЗЗ „Марко Орешковић“ Наково

Непокретна имовина и удео у привредном друштву као целина из огласа

6.093.176

7.300.050

Пољопривредно предузеће „Јединство“ а.д. Кикинда


Стечај

Земљорадничка задруга МАРКО ОРЕШКОВИЋ

Локација:

Наково

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива