Продата непокретна имовина предузећа ДД "Трговинско Банат" са п.о. из Зрењанина, у стечају.

01. јул. 2013.

  

 
 
У Београду, 01. јула 2013. године – У организацији Центра за стечај, Агенције за приватизацију РС, одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужникаДД ''ТРГОВИНСКО БАНАТ" са п.о. Зрењанин у стечају, Гундулићева 1, методом jавног надметања, где је продата следећа непокретна имовина :
 
 
 
 
Имовина
Почетна цена (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
Продајни објекат у Зрењанину - Мужља, ул. 9. маја бб, укупне нето површине 214,83 м2 и бруто површине 254,00 м2, који чине непокретности уписане у листу непокретности број 22701 КО Зрењанин I, ближе описан у огласу.
 
4.629.586
 
4.629.586
 
Угоститељско трговинско предузеће "ШУМАДИЈА" д.о.о. Зрењанин
Стечај

Трговинско БАНАТ деоничарско друштво у мешовитој својини са п.о., Зрењанин - у стечају

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива