Неуспешна продаја имовине Пољопривредног предузећа "Баталаге" ДП у стечају

27. јун. 2013.

У просторијама Агенције за приватизацију РС, у Београду, Теразије бр. 23, са почетком у 11:00 часова, одржана је продаја имовине стечајног дужника Пољопривреднo предузеће „БАТАЛАГЕ“ ДП у стечају, Баталаге бб, методом јавног прикупљања писаних понуда, по огласу о продаји објављеном дана 25.5.2013. године.


Целина

Опис имовине

Процењена

вредност

имовине

(динара)

Остварена продајна цена

(динара)

Купац

  1.  

Имовина у КО Баталаге

5.356.830

 

НЕУСПЕШНО

  1.  

Имовина у КО Коцељева варошица

406.800

 

НЕУСПЕШНО

 

 

Имајући у виду да закључно са даном 20.6.2013. године није уплаћен ниједан депозит, односно положена банкарска гаранција ради учешћа у продаји, те да није било заинтересованих купаца за продајне целине бр. 1 и 2, продаја је проглашена неуспешном.

Стечај

Пољопривредно предузеће БАТАЛАГЕ ДО БАТАЛАГЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Баталаге

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива