Неуспешна продаја имовине Друштвеног предузећа машинска радионица "ВИНА" у стечају, Вина

27. јун. 2013.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију заказана је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника Друштвеног предузећa машинска радионица "ВИНА" у стечају, Вина методом јавног надметања.


Имајући у виду да, закључно са 20.06.2013. године, није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању, продаја четири целине из огласа проглашена је неуспешном.

Стечај

ДП МАШИНСКА РАДИОНИЦА, ВИНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вина

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива