Агенција за приватизацију добија спорове

08. мај. 2013.

У десет арбитражних спорова против купаца, страних правних лица, који су у вези са раскидима приватизационих уговора, проценат успешности Агенције за приватизацију износи више од 91 одсто.

Укупна вредност предмета ових арбитражних спорова је око 200.000.000 евра, од којих је потраживање Агенције за приватизацију према бившим купцима износило око 97.000.000 евра, а бивших купаца према Агенцији за приватизацију око 103.000.000 евра.

Од десет арбитражних спорова, осам је правоснажно окончано, док су два арбитражна спора још увек у току.

Од осам правоснажно окончаних арбитражних спорова, у шест арбитражних спорова су усвојени захтеви Агенције за приватизацију у укупном износу од око 25.000.000 евра, док су у два арбитражна спора усвојени захтеви супротне стране у укупном износу од oкo 9.000.000 евра.

Изнета статистика потврђује исправно поступање Агенције за приватизацију, нарочито у делу који се односи на контролисање обавезa преузетих купопродајним уговорима.


0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива