17. мај. 2013.

Јавни позив за учешће на јавном надметању за куповину дела непокретне и покретне имовине Друштвеног предузећа за производњу и промет ауто делова «21. октобар», Крагујевац, у реструктурирању , Продајни пакет А - Имовинска целина «Гружа»

На основу члана 6. и члана 11е. Закона о Агенцији за приватизацију («Службени ...

13. мај. 2013.

Јавни позив за учешће на јавном надметању за куповину непокретне имовине у власништву Концерна "Петар Драпшин" АД Младеновац у реструктурирању и покретне имовине у власништву "Фабрике отковака" ДОО Младеновац у реструктурирању

На основу члана 6 и члана 11е Закона о Агенцији за приватизацију („Службени ...

18. апр. 2013.

Јавни Позив за учешће на ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ за куповину дела непокретне и покретне имовине Привредног Друштва «ПТТ-УГОСТИТЕЉСТВО» Д.О.О. Београд - у реструктурирању – ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ БРОЈ 1 – ХОТЕЛ ЗЕЛЕНКАДA

На основу члана 6 и члана 11е Закона о Агенцији за приватизацију («Службени ...

11. феб. 2013.

Јавни позив за учешће на јавном надметању за куповину дела непокретне и покретне имовине привредног друштва ад Вулкан и.г. ниш – у реструктурирању, новог погона – независна пословна јединица „А"

На основу члана 6. и члана 11е. Закона о Агенцији за приватизацију («Службени ...

Предузећа за која је објављен Јавни позив

под заштитом од принудне наплате до 31.10.2015. године, у складу са Законом о изменама ...

Предузећа за која није објављен Јавни позив

истекла заштита од принудне наплате 31.05.2015. године

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива