Јавни позив за учешће на јавном надметању за куповину дела непокретне и покретне имовине привредног друштва ад Вулкан и.г. ниш – у реструктурирању, новог погона – независна пословна јединица „А"

11. феб. 2013.

На основу члана 6. и члана 11е. Закона о Агенцији за приватизацију («Службени гласник РС», број 38/01, 135/04 и 30/10), Програма реструктурирања Акционарског друштва «ВУЛКАН», у реструктурирању Ниш, који је донет од стране Скупштине Акционарског друштва «ВУЛКАН» у реструктурирању Ниш, Одлуком број 1963 од 23.07.2012. године, прихваћен Решењем Агенције за приватизацију број 10-1835/12-14/01 од 08.08.2012. године, Одлуке Скупштине Акционарског друштва «ВУЛКАН И.Г.» у реструктурирању, Ниш (у даљем тексту: Друштво) о продаји имовине, број 1962 од 23.07.2012. године и Уговора о пуномоћју закљученог дана 26.11.2012. године пред Првим основним судом у Београду под бројем ИИ Ов.бр. 6380/2012 између Друштва, као налогодавца и Агенције за приватизацију, као пуномоћника, Агенција за приватизацију објављује:
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗАКУПОВИНУ  ДЕЛА НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА АД ВУЛКАН И.Г. НИШ – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
 
НОВОГ ПОГОНА – НЕЗАВИСНА ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА „А“
 
Шифра продаје: Р-220213-3430П
 
1.         Предмет продаје:
 
Предмет продаје је део непокретне и покретне имовине Друштва која чини имовинску целину Независна пословна јединица „А“ – Нови Погон (у даљем тексту: Предмет продаје) и то:
 
Грађевински објекти који се налазе на катастарској парцели бр. 2/1, уписани у ЛН 3618 К.О. Чокот:
 


Преузмите оглас у целости
Стечај

Акционарско друштво ВУЛКАН, Индустрија гуме НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња осталих производа од гуме

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива