Izmena javnog poziva za učešće na javnom tenderu za prodaju imovinske celine društva «MAGNOHROM» D.O.O. kraljevo – U restrukturiranju u viđenom stanju , fabrika elektrotermičkih proizvoda (FETP)

18. нов. 2011.
Dana 12.11.2011. godine u dnevnom listu «Politika», na strani 25, objavljeno je Obaveštenje o objavljenom Javnom pozivu za učešće na javnom tenderu za prodaju imovinske celine društva «MAGNOHROM» d.o.o. Kraljevo – u restrukturiranju, u viđenom stanju, FABRIKA ELEKTROTERMIČKIH PROIZVODA, šifra tendera: FETP 06/11, (u daljem tekstu: Oglas).
 
S obzirom da je nakon objave Oglasa utvrđena greška u pogledu forme oglašavanja propisane članom 7 Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom («Službeni glasnik RS», br. 45/2001, 59/2003, 110/2003, 52/2005, 126/2007, 96/2008, 107/2008 i 98/2009 – dr. zakon), ovim putem vrši se ispravka Oglasa tako da se tekst Oglasa menja tekstom koji sledi:
 
«Na osnovu Programa restrukturiranja i Izmena br. 1 Programa restrukturiranja Društva «Magnohrom» d.o.o. Kraljevo u restrukturiranju, matični broj 07195508 (u daljem tekstu: Društvo) donetim Odlukama Skupštine Društva br. 1101 od 28.09.2011. godine i br. 1241 od 28.10.2011. godine i prihvaćenim Rešenjima Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) br. 10-4044/11-359/02 od 29.09.2011. godine i 10-5079/11-359/02 od 09.11.2011. godine, u skladu sa članom 9 Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS» br. 38/2001, 135/2004 i 30/2010), članom 28 Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 – dr. zakon i 30/2010 – dr. zakon) i Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj: 023-218/2009-2 od 29.01.2009. godine, Agencija objavljuje
 
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM TENDERU ZA PRODAJU IMOVINSKE CELINE DRUŠTVA «MAGNOHROM» D.O.O. KRALjEVO – U RESTRUKTURIRANjU u viđenom stanju
 
 
FABRIKA ELEKTROTERMIČKIH PROIZVODA (FETP)
Šifra tendera: FETP 06/11
 
Преузмите оглас у целости
Магнохром доо
Стечај

Магнохром доо Краљево

Локација:

Краљево

Делатност:

Производња ватросталних производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива