Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu dela nepokretne imovine holding kompanije za finansijski inženjering, trgovinu i usluge ''Fond Ineks - Intereksport'' a.d., u Restrukturiranju, poslovne zgrade u Bačkom bregu, Sombor, za koju nije ut

18. нов. 2011.

Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», broj 38/01, 135/04 i 30/10), Programa restrukturiranja Holding kompanije za finansijski inženjering, trgovinu i usluge «Fond Ineks – Intereksport» a.d. u restrukturiranju, Beograd (u daljem tekstu: Prodavac ili Fond), i Ugovora o punomoćju od 02.06.2010. godine (uključujući i Aneks 1 Ugovora o punomoćju od 09.07.2010. godine i Aneks 2 Ugovora o punomoćju od 19.07.2011. godine), zaključenog između Prodavca, kao nalogodavca, i Agencije za privatizaciju, kao punomoćnika, Agencija za privatizaciju objavljuje:

 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU DELA NEPOKRETNE IMOVINE HOLDING KOMPANIJE ZA FINANSIJSKI INŽENjERING, TRGOVINU I USLUGE ''FOND INEKS - INTEREKSPORT'' A.D., BEOGRAD - U RESTRUKTURIRANjU,

FRI ŠOPA NA GRANIČNOM PRELAZU GRADINA, DIMITROVGRAD

 

 

Šifra prodaje: R- 231211- 3413P1


1.         Predmet prodaje                                 

 

Predmet prodaje je nepokretna imovina Prodavca, i to:


Fri šop na graničnom prelazu Gradina, Dimitrovgrad, površine 668 m2 izgrađen na parceli br. 2620/2 koja je upisana u List nepokretnosti br. 241 K.O. Bačevo na zemljištu površine 23a 95m2 i koja se nalazi u društvenoj svojini Kompanije za međunarodno poslovanje «Ineks Intereksport» a.d. Beograd, pri čemu svojinu na ovim nepokretnostima ima Holding kompanija za finansijski inženjering, trgovinu i usluge „Fond Ineks Intereksport“ a.d. Beograd, i to na osnovu pravosnažne Presude Trgovinskog suda u Beogradu br. XIII.P. 366/08 od 19.06.2008. godine.


Navedenom Presudom određeno je da je Holding kompanija za finansijski inženjering, trgovinu i usluge „Fond Ineks Intereksport“ a.d. Beograd, jedini isključivi vlasnik nepokretnosti Fri šop-a na graničnom prelazu Gradina, Dimitrovgrad. Rešenjem  Fi 26868/93 od 23.07.1993. godine Holding kompanija za finansijski inženjering, trgovinu i usluge „Fond Ineks Intereksport“ d.o.o. Beograd, promenila je oblik u Holding kompaniju za finansijski inženjering, trgovinu i usluge „Fond Ineks Intereksport“ a.d. Beograd.


Konstatuje se da je 02.09.2008. godine, Republičkom geodetskom zavodu, Službi za katastar nepokretnosti Dimitrovgrad, podnet zahtev za upis promene vlasništva u korist Holding kompanije za finansijski inženjering, trgovinu i usluge „Fond Ineks Intereksport“ a.d. Beograd.

 

Nepokretna imovina prodaje se u viđenom stanju, bez naknadnih reklamacija. Detaljan opis i specifikacija dati su u okviru dokumentacije za javno nadmetanje (Prodajne dokumentacije).

Преузмите оглас у целости
ФОНД ИНЕX-ИНТЕРЕXПОРТ АД

Холдинг компанија за финансијски инжирењинг, трговину и услуге ФОНД ИНЕX ИНТЕРЕXПОРТ АД, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива