ЗАСТАВА СТАН СЕРВИС

ЗАСТАВА СТАН СЕРВИС
Крагујевац

Пун назив: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ГАЗДОВАЊЕ СТАНОВИМА И ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНАМА ЗАСТАВА СТАН СЕРВИС, КРАГУЈЕВАЦ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ
Краћи назив: ЗАСТАВА СТАН СЕРВИС
Правни статус: ДП
Делатност: Управљање некретнинама за накнаду
Матични број: 06999883
Број запослених: 10
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива