КОСОВОПРОЈЕКТ-ГЕОБИРО

КОСОВОПРОЈЕКТ-ГЕОБИРО
Београд

Пун назив: КОСОВОПРОЈЕКТ-ГЕОБИРО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ) - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ
Краћи назив: КОСОВОПРОЈЕКТ-ГЕОБИРО
Правни статус: ДП
Делатност: Остале стручне, научне и техничке делатности
Матични број: 07493541
Број запослених: 1
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива