Izmena javnog poziva za učešće na javnoj aukciji koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 7.09.2007. godine

17. окт. 2007.
Na osnovu člana 9. stav 4. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS", broj 52/05 i 91/05), Agencija za privatizaciju objavljuje

IZMENU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ AUKCIJI


koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 7.09.2007. godine
Преузмите
Стечај

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА ТИГ АД, ГРДЕЛИЦА (ВАРОШ) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Грделица

Делатност:

Производња тканина

Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБА И УСЛУГА МЕТАЛОТЕХНА МП АД БЕОГРАД (РАКОВИЦА)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Стечај

МОДА д.о.о. Привредно друштво за производњу и промет готових текстилних производа

Локација:

Лозница

Делатност:

Производња остале одеће

Стечај

КОСОВОПРОЈЕКТ-АГОРА ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ВИСОКОГРАДЊУ БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Архива

КОСОВОПРОЈЕКТ-ГЕОБИРО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ) - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Остале стручне, научне и техничке делатности

Архива

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТЕХНИКА-БИРОТЕХНИКА ДОО ШАБАЦ

Локација:

Шабац

Делатност:

Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство

Стечај

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ХИДРОРЕСУРС ДОО ЧАЧАК

Локација:

Пожега

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Акционарски фонд

Привредно друштво за производњу и емитовање тв програма Телевизија Лесковац д.о.о. Лесковац

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ ДОО КРАЉЕВО

Локација:

Краљево

Делатност:

Издавање новина

Стечај

Привредно друштво РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЈАСЕНИЦА д.о.о. Смедеревска Паланка

Локација:

Смедеревска Паланка

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

Нови пут јп / Kopernikus Radio Televizija Jagodina doo Jagodina
Контрола

Коперникус Радио Телевизија Јагодина доо Јагодина

Локација:

Јагодина

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

Стечај

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА ДОО, ВРЊАЧКА БАЊА

Локација:

Врњачка Бања

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

ТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ ДОО
Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ ДОО, ПИРОТ

Локација:

Пирот

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ДОО ПРИБОЈ

Локација:

Прибој

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива