ЈП РАДИО СРБОБРАН

ЈП РАДИО СРБОБРАН
Србобран

Пун назив: РАДИО СРБОБРАН ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ СРБОБРАН - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ
Краћи назив: ЈП РАДИО СРБОБРАН
Правни статус: ЈП
Делатност: Производња и емитовање телевизијског програма
Матични број: 08067511
Број запослених: 10
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива