Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 24.10.2008. u Beogradu

02. окт. 2008.
Na osnovu Zakona o pravu na besplatne akcije i novcanu naknadu koju gradjani ostvaruju u postupku privatizacije ("Sluzbeni glasnik RS", broj 123/07) i clana 7. Uredbe o postupku prodaje akcija i udela evidentiranih u Privatizacionom registru ("Sluzbeni glasnik RS", broj 26/08), Agencija za privatizaciju i Akcijski fond objavljuju

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA

za prodaju udela Privatizacionog registra u sledecim privrednim drustvima


  1. VRŠAČKA KULA d.o.o. Vršac
  2. IPC KULA d.o.o. Kula
  3. NID KIKINDA d.o.o. Kikinda
  4. POBEDA d.o.o. Kruševac
  5. POLIMLjE d.o.o. Prijepolje
  6. RADIO DONjI SREM d.o.o. Pećinci
  7. RADIO DRINA d.o.o. Mali Zvornik
  8. RADIO LjUBOVIJA d.o.o. Ljubovija
  9. RADIO SRBOBRAN d.o.o. Srbobran
  10. TAKOVSKE NOVINE d.o.o. Gornji Milanovac
Преузмите
Архива

НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ

Локација:

Вршац

Делатност:

Издавање новина

ИПЦ КУЛА ДОО
Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНИ ЦЕНТАР КУЛА, КУЛА

Локација:

Кула

Делатност:

Издавање новина

НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО КИКИНДА ДОО КИКИНДА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Издавање новина

Стечај

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОБЕДА ДОО КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Издавање новина

Акционарски фонд

ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОЛИМЉЕ ДОО, ПРИЈЕПОЉЕ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Издавање новина

Акционарски фонд

РАДИО ДОЊИ СРЕМ ДОО ПЕЋИНЦИ

Локација:

Пећинци

Делатност:

Емитовање радио-програма

Стечај

РАДИО ДРИНА ДОО МАЛИ ЗВОРНИК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Мали Зворник

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

Архива

РАДИО ЉУБОВИЈА ДРУШТВО ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И РАДИОДИФУЗНУ ДЕЛАТНОСТ СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ЉУБОВИЈА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Љубовија

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

Архива

РАДИО СРБОБРАН ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ СРБОБРАН - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Србобран

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

Акционарски фонд

НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ТАКОВСКЕ НОВИНЕ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Локација:

Горњи Милановац

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива