ЈИП ЗЛАТАРСКЕ НОВОСТИ

ЈИП ЗЛАТАРСКЕ НОВОСТИ
Нова Варош

Пун назив: ЗЛАТАРСКЕ НОВОСТИ ДОО НОВА ВАРОШ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ
Краћи назив: ЈИП ЗЛАТАРСКЕ НОВОСТИ
Правни статус: ЈП
Делатност: Издавање новина
Матични број: 07294824
Број запослених: 7
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива