Boreli saopštenje

04. јул. 2010.
Dana 15.06.2010. godine, u dnevnom listu "Politika", objavljen je Javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda radi prodaje nekretnina društva "BOROVO" d.d. Vukovar na području Republike Srbije.

Povodom navedenog, Agencija za privatizaciju i DP "Boreli", Sombor, u restrukturiranju daju sledeće obaveštenje:

Nepokretnosti obuhvaćene predmetnim Javnim pozivom su nepokretnosti u imovini DP "Boreli", Sombor, u restrukturiranju. U smislu navedenog, svi ugovori o kupoprodaji predmetnih nepokretnosti koji bi eventualno bili zaključeni, bili bi zaključeni suprotno načinu i proceduri utvrđenoj Uredbom o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ ("Službeni glasnik RS", broj 31/2001, 61/2008, 109/2008, 14/2009, 40/2009, 79/2009 i 111/2009) i Sporazumom o pitanjima sukcesije koji obavezuje da se pitanje provođenja Aneksa "G" uređuje bilaterarnim sporazumom između bivših republika, a na bazi reciprociteta. Obzirom da ovakav sporazum nije potpisan sa Republikom Hrvatskom, proizilazi da bi zaključivanje kupoprodajnih ugovora po predmetnim nepokretnostima bilo suprotno pozitivnim propisima, a isti, kao takvi, ne bi mogli da proizvode pravno dejstvo.

Preduzeće DP "Boreli", Sombor, u restrukturiranju je osnovano u skladu sa Uredbom o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ. Preduzeće se nalazi u postupku privatizacije od 28.03.2003. godine kada je pokrenuta inicijativa za privatizaciju.

Uredbom o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ, utvrđen je rok do 30.06.2010. godine da preduzeća, čije je sedište na teritoriji republika bivše SFRJ, podnesu zahtev poslovnoj jedinici koja je organizovana kao društveno preduzeće ili koja je pripojena drugom društvenom preduzeću, kao i njihovim pravnim sledbenicima, da se sporazumno utvrdi njihov udeo u kapitalu društvenog preduzeća na osnovu unete imovine.

Istom Uredbom utvrđeno je da se usaglašen tekst sporazuma, koji je parafiran od oba učesnika u sporazumu, dostavlja Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja najkasnije do 30.09.2010. godine, koje ga, radi davanja saglasnosti, prosleđuje Vladi Republike Srbije koja daje saglasnost ukoliko postoji reciprocitet u primeni Sporazuma o pitanjima sukcesije. Ukoliko se ne postigne sporazum, udeo preduzeća čije je sedište na teritoriji republika bivše SFRJ u kapitalu drušvenog preduzeća utvrđuje Agencija za privatizaciju na osnovu srazmernog učešća vrednosti unete imovine u ukupnoj vrednosti imovine društvenog preduzeća, prema proceni kapitala društvenog preduzeća u skladu sa finansijskim izveštajem za godinu koja prethodi godini u kojoj se donosi taj akt.

Imajući u vidu sve napred izneto, raspolaganje nepokretnostima u imovini DP "Boreli", Sombor, u restrukturiranju, od strane "BOROVO" d.d. Vukovar, na način objavljen u dnevnom listu "Politika", bio bi u suprotnosti sa Uredbom o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ i Sporazumom o pitanjima sukcesije.
БОРЕЛИ ДП
Стечај

ДП БОРЕЛИ ПРОИЗВОДЊА ОБУЋЕ УНУТРАШЊА И СПОЉНА ТРГОВИНА СОМБОР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сомбор

Делатност:

Производња обуће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива