Agencija za privatizaciju obaveštava poverioce subjekta privatizacije "Montaža", Leskovac o ustupanju duga

24. апр. 2010.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-384/10-296/0802 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 21. aprila 2010. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju


OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "Montaža", Leskovac
o ustupanju duga


 1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "MONTAŽA" Leskovac (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
 2. Poverioci subjekta privatizacije su:
  - Poreska uprava;
  - Fond za razvoj Republike Srbije;
  - Jugobanka a.d. Beograd u stečaju;
  - Narodna banka Srbije;
  - JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac i
  - Privredni sud u Leskovcu
 3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .
 4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МОНТАЖА АД, ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива