Apel Agencije za privatizaciju svim medijima u Srbiji

25. мар. 2003.
Povodom brojnih napisa koji su se pojavili u medijima vezano za prodaju firme Auto-transport navodnom članu surčinskog klana Milanu Narandžiću, Agencija za privatizaciju smatra potrebnim da se oglasi, pre svega kao institucija čija je profesionalnost u poslovanju dovedena u pitanje ovakvim neprofesionalnim izveštavanjem medija. U periodu kada svi zajednički ulažemo napore ka prelasku u demokratsko društvo lišeno kriminala i manipulacija svake vrste, postavlja se pitanje pred sve naše medije, da li je samo istovetnost nečijeg imena i prezimena dovoljna činjenica na koju se može pozvati novinar prilikom davanja određene informacije? Čak i tom slučaju, optužbe upućene članu surčinskog klana Narandžiću, stigle su na adresu gospodina Narančića, čime je direktno ugrožen i njegov lični identitet i poslovanje preduzeća, sa verovatno dugoročnijim posledicama. Zato koristimo ovu priliku da opovrgnemo sve navode u štampi koji na bilo koji način dovode gospodina Narančića, vlasnika firme Auto-transport u vezu sa članom surčinskog klana, i da se kao institucija zaštitimo od ovakvih, po nas štetnih, napisa u štampi.

Više puta je u javnosti izneta činjenica da Agencija u postupku sprovođenja privatizacije sarađuje sa Komisijom za pranje novca, a u cilju što kvalitetnije privatizacije i sprečavanja dovođenja u pitanje kome se i za kako stečeni novac prodaju preduzeća. S obzirom da je navedeno preduzeće prošlo kroz celokupan proces privatizacije zaključno sa aukcijskom prodajom u januaru mesecu, preduzeće je prošlo sve provere koje se u Agenciji vrše i nije pronađen nikakav problem koji bi ukazivao na to da se preduzeće prodaje u zakonskom smislu problematičnom vlasniku.

Ovo je ujedno i podsećanje svim predstavnicima medija koji prate privatizaciju, da im je Agencija za privatizaciju uvek na raspolaganju da pruži ili proveri odgovarajuće informacije, pa stoga insistiramo, posebno u situaciji u kojoj se kao zemlja trenutno nalazimo, da sledeći put informacije prvo provere sa adekvatnim izvorom istih.
Архива

Друштвено аутотранспортно предузеће АУТОТРАНСПОРТ са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива