Agencija za privatizaciju obaveštava poverioce subjekta privatizacije "Veterinarska stanica Gornji Milanovac", o ustupanju duga

08. феб. 2010.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-140/10-126/04 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 02. februara 2010. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju

OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "Veterinarska stanica Gornji Milanovac",
o ustupanju duga


  1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "VETERINARSKA STANICA GORNjI MILANOVAC" Gornji Milanovac (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
  2. Poverilac subjekta privatizacije je:

    - Poreska uprava.
  3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .
  4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
  5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.
Стечај

Ветеринарска станица ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Локација:

Горњи Милановац

Делатност:

Ветеринарска делатност

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива