Agencija za privatizaciju obaveštava poverioce subjekta privatizacije TAD"Jugobicikl", Beograd o ustupanju duga

28. јан. 2010.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-92/10-243/04 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 27. januara 2010. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju

OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije TAD"Jugobicikl", Beograd
o ustupanju duga


 1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije TAD "JUGOBICIKL" Beograd (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
 2. Poverioci subjekta privatizacije su:
  - Poreska uprava;
  - JKP Beogradske elektrane, Beograd;
  - JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Beograd;
  - JKP Stari grad, Šabac;
  - JKP Gradska čistoća, Beograd;
  - JP Poslovni prostor Savski venac, Beograd;
  - JKP Vodovod-Šabac, Šabac;
  - Grad Šabac, Gradska uprava, Odeljenje za finansije;
  - JP za upravljanje građevinskim zemljištem Šabac, Šabac i
  - Narodna banka Srbije.
 3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .
 4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.

ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈУГОБИЦИКЛ БЕОГРАД, ДИНАРСКА 14

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност рекламних агенција

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива