Obaveštenje poveriocima subjekta privatizacije "DTD - Kanal", Novi Sad o ustupanju duga

06. нов. 2009.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-2648/09 – 121UAP/0802 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 3. novembra 2009. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju

OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "DTD - Kanal", Novi Sad
o ustupanju duga


1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "DTD - KANAL" Novi Sad (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
2. Poverioci subjekta privatizacije su:
- PD Elektrovojvodina, Elektrodistribucija Novi Sad;
- JP Informatika, Novi Sad;
- SZ Rafinerija, Novi Sad i
- JKP Vodovod i kanalizacija, Novi Sad.
3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima.
4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.
Стечај

ДТД -КАНАЛ АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива