Agencija za privatizaciju obaveštava poverioce subjekta privatizacije "Vojvodina-kombinat", Stara Pazova o ustupanju duga

07. нов. 2009.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-2393/09 – 207/0802 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 27. oktobra 2009. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju


OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "Vojvodina-kombinat", Stara Pazova
o ustupanju duga


1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "VOJVODINA-KOMBINAT" Stara Pazova (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
2. Poverioci subjekta privatizacije su:
- Poreska uprava;
- JKP Vodovod i kanalizacija, Stara Pazova;
- JVP Vode Vojvodine, Novi Sad i
- Narodna banka Srbije.
3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima.
4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.

АД ВОЈВОДИНА-КОМБИНАТ СТАРА ПАЗОВА, КАРАЂОРЂЕВА 128-130

Локација:

Стара Пазова

Делатност:

Специјализовано посредовање у продаји посебних производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива