Agencija za privatizaciju obaveštava poverioce subjekta privatizacije "Termomontaža Stavitel", Kovačica o ustupanju duga

04. нов. 2009.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-2394/09-4085ds/02 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 27. oktobra 2009. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju


OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "Termomontaža Stavitel", Kovačica
o ustupanju duga


1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "TERMOMONTAŽA STAVITEL" Kovačica (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
2. Poverioci subjekta privatizacije su:
- Poreska uprava i
- JKP Elan, Kovačica
3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .
4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНСКО ИНСТАЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ ТЕРМОМОНТАЖА-СТАВИТЕЛ КОВАЧИЦА, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 102

Локација:

Ковачица

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива