Izmene i dopune Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom

07. мар. 2003.
Vlada Republike Srbije donela je 27. februara 2003. godine Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni Glasnik RS", br. 19/03). Navedena uredba stupila je na snagu 05.03.2003. godine.

Pored ostalog, Uredbom je predviđeno da Agencija za privatizaciju može odlučiti da poništi aukciju ako oceni da su učesnici na aukciji svojim ponašanjem narušili princip slobodne tržišne konkurencije.

Takođe, Uredbom je propisano da ako proglašeni kupac ili učesnik koji je istakao drugu najvišu ponudu ne potpiše zapisnik ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku, gubi svojstvo kupca, pravo da učestvuje u budućim aukcijama koje se organizuju za taj subjekt privatizacije, kao i pravo na vraćanje depozita. Navedena odredba odnosi se i na članove porodice tog lica.

Pored navedenog, lice koje je izgubilo svojstvo kupca i članovi njegove porodice, nemaju pravo da učestvuju u budućim aukcijama koja se organizuju za bilo koji subjekt privatizacije u periodu od šest meseci od dana održavanja prve, odnosno druge aukcije. Ako po isteku ovog roka, navedene kategorije lica ponovo izgube svojstvo kupca, gube pravo da učestvuju u svim budućim aukcijama koje se organizuju za bilo koji subjekt privatizacije.

Umesto dosadašnjeg rešenja prema kome se aukcija proglašava neuspelom u slučaju da proglašeni kupac, odnosno učesnik koji je istakao drugu najvišu ponudu ne potpiše zapisnik ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku, aukcija se ponavlja pod istim uslovima.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива