Obaveštenje za 47. javnu aukciju koja će se održati 03.03.2003. u Novom Sadu

03. мар. 2003.
U ponedeljak, 03.03.2003. godine, u JP Sportsko poslovnom centru Vojvodina – SPENS u Novom Sadu, s početkom u 11,00 časova, održaće se 47. javna aukcijska prodaja 70% kapitala sledećih preduzeća:
 1. DP STANDARD, Gakovo
 2. DP BAČKA BILjE, Bačka Palanka
 3. DP GRAĐEVINSKI KOMBINAT ODžACI, Odžaci
 4. DP GRADITELj, Bezdan
 5. DP JEDINSTVO, Bač
 6. DP SLAVICA PARAFARM, Subotica
 7. DP ČELIK, Bački Jarak
 8. DP VAGAR, Subotica
 9. DP EKONOMIJA, Jarkovac
 10. DP MEHANIZACIJA, Pančevo
 11. DP OKOV, Novi Sad
 12. AD AGRO-UNIVERZAL, Kanjiža
 13. DP PRERADA DRVETA, Ada
 14. DP KORPARA, Apatin
 15. DD SOMBORMLIN, Sombor
 16. DP FABRIKA KONZERVI I HLADNjAČA, Titel
 17. AD MERKUR, Bačka Palanka

Архива

Друштвено предузеће за производњу опеке СТАНДАРД

Локација:

Гаково

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Архива

Друштвено предузеће БАЧКА БИЉЕ прерада

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Производња зачина и других додатака храни

Грађевниско индустријско предузеће ГРАЂЕВИНСКИ КОМБИНАТ ОЏАЦИ друштвено предузеће

Локација:

Оџаци

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Стечај

АД ГРАДИТЕЉ за производњу, трговину и грађевинарство БЕЗДАВ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бездан

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

Друштвено предузеће за промет роба и услуга на велико и мало Бач ЈЕДИНСТВО

Локација:

Бач

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу и промет сапуна, козметике и парафармацеутских производа СЛАВИЦА ПАРАФАРМ

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња детерџената, сапуна средстава за чишћење и полирање

Архива

Друштвено предузеће ЧЕЛИК

Локација:

Бачки Јарак

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Стечај

VAGAR a.d. Subotica

Локација:

Суботица

Делатност:

Поправка електричне опреме

Акционарски фонд

Пољопривредно предузеће ЕКОНОМИЈА друштвено предузеће

Локација:

Јарковац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

Акционарско друштво за промет возила ТАМИШ МЕХАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима

Архива

Друштвено браврско занатско предузеће ОКОВ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња металних врата и прозора

Стечај

АГРО-УНИВЕРЗАЛ АД за унутрашњу и спољну трговину КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кањижа

Делатност:

Трговина на велико фармацеутским производима

Друштвено предузеће ПРЕРАДА ДРВЕТА са п.о.

Локација:

Ада

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Стечај

КОНСТАНЦИА ПЛУС AKЦИОНО DРУЂТВО ЗA PРОИЗВОДЊУ, PРОМЕТ И УСЛУГЕ АПАТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Апатин

Делатност:

Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа

Акционарски фонд

Деоничарско друштво СОМБОРМЛИН

Локација:

Сомбор

Делатност:

Производња млинских производа

Друштвено предузеће за прераду и конзервирање воћа и поврћа ФАБРИКА КОНЗЕРВИ И ХЛАДЊАЧА

Локација:

Тител

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Стечај

Акционарско друштво за производњу кожне галантерије МЕРКУР БАЧКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива