Obaveštenje za 41. javnu aukciju koja će se održati 17.02.2003. u Novom Sadu

12. феб. 2003.
U ponedeljak, 17.02.2003.godine, u JP Sportsko poslovnom centru Vojvodina – SPENS u Novom Sadu, s početkom u 11,00 časova, održaće se 41. javna aukcijska prodaja 70% kapitala sledećih preduzeća:
 1. DP ORNAMENT, Subotica
 2. DP TELEČKA, Telečka
 3. UTP SM-TURIST, Zrenjanin
 4. DP PRVI OKTOBAR, Žabalj
 5. DP VOJVODINAKOMISION, Novi Sad
 6. DP TISA, Bečej
 7. DP URNA, Subotica
 8. DP PROLETER, Bačka Topola
 9. DP MLIN, Bela Crkva
 10. DP ZANKOP-STAVITEL, Kovačica
 11. DP AMC ZVEZDA, Pančevo
 12. TUP LIPA, Kanjiža
 13. DP ŠIDEKSPRES, Šid
 14. DP DUŠAN KOŠUTIĆ, Bočar
 15. DP FEROFLEKS, Srbobran

Архива

Друштвено стакларско предузеће ОРНАМЕНТ са п.о.

Локација:

Суботица

Делатност:

Остали завршни радови

Архива

Угоститељско туристичко предузеће СМ-ТУРИСТ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

Друштвено предузеће за угоститељске услуге и трговину ТЕЛЕЧКА

Локација:

Телечка

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

Д.П. за производњу пољопривредних машина и резервних делова за пољопривредне машине ПРВИ ОКТОБАР

Локација:

Жабаљ

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

Акционарски фонд

Предузеће у друштвеној својини за трговинске услуге и промет ВОЈВОДИНАКОМИСИОН

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

Архива

Друштвено предузеће за производњу и промет четака, пласитчне и дрвне галантерије ТИСА

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња метли и четки

Архива

Предузеће за продају погребне опреме, превоз и церемонијал сахране УРНА

Локација:

Суботица

Делатност:

Погребне и сродне делатности

Друштвено предузеће ПРОЛЕТЕР

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Друмски превоз терета

Предузеће у друштвеној својини за млинске производе МЛИН

Локација:

Бела Црква

Делатност:

Производња млинских производа

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ КОВАКО ДОО, КОВАЧИЦА

Локација:

Ковачица

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Архива

Друштвено предузеће за пружање услуга у друмском саобраћају АМЦ ЗВЕЗДА

Локација:

Панчево

Делатност:

Техничко испитивање и анализе

Архива

Туристичко угоститељско предузеће ЛИПА

Локација:

Кањижа

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

Архива

Друштвено предузеће за превоз путника, туристичку и ремонтну делатност ШИДЕКСПРЕС

Локација:

Шид

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

Акционарски фонд

Друштвено предузеће пољопривредно добро ДУШАН КОШУТИЋ

Локација:

Бочар

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу и трговину сировинама из отпада ФЕРОКС-НИШ

Локација:

Ниш

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива