Prvo obaveštenje o pokretanju prinudne likvidacije subjekata likvidacije

30. јул. 2008.
Na osnovu clana 14. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), a u vezi sa clanom 351. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Agencija za privatizaciju objavljuje

PRVO OBAVEŠTENjE
o pokretanju prinudne likvidacije
subjekata likvidacije


 1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva poverioce da prijave svoja potraživanja prema subjektima likvidacije:
  • Elektroindustrijsko i montažno proizvodno društveno preduzece "EMPA" u likvidaciji, Aleksinac
  • Društveno preduzece za proizvodnju konfekcije "MLADOST" u likvidaciji, Mionica
  • Društveno preduzece "RESORT" u likvidaciji, Leskovac
  • Društveno preduzece "NOVI DOM-STOLARIJA"u likvidaciji, Debeljaca

 2. Poverioci su dužni da prijave svoja potraživanja prema subjektima likvidacije iz tacke 1. ovog ovog obaveštenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom listu "Politika".
 3. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu:
  Agencija za privatizaciju
  - Centar za aukcije i prinudnu likvidaciju -
  Terazije br. 23
  11000 Beograd
  Obrazac prijave potraživanja nalazi se na internet stranici Agencije za privatizaciju www.priv.rs. u sekciji E privatizacija
 4. Potraživanja poverilaca bice prekludirana ako se ne prijave u roku od 30 dana od dana objavljivanja poslednjeg (treceg) obaveštenja o pokretanju prinudne likvidacije ili ako potraživanje bude osporeno a poverioci ne pokrenu postupak pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o osporavanju tih potraživanja.
 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.
Преузмите
Стечај

ДП ЕМПА, АЛЕКСИНАЦ- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Алексинац

Делатност:

Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНФЕКЦИЈЕ МЛАДОСТ, МИОНИЦА (ВАРОШИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Мионица

Делатност:

Производња остале одеће

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕСОРТ ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња тканина

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА ДЕБЕЉАЧА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Дебељача

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива