Obaveštenje za 33. javnu aukciju koja ce se održati 27.12.2002. na dva mesta

25. дец. 2002.

U petak, 27.12.2002.godine, održaće se 33. javna aukcijska prodaja 70% kapitala sledećih preduzeća:

U Velikoj Sali PKJ, Terazije 23, s početkom u 11,00 časova:
 1. DP UZOR, Valjevo
 2. DP HLADNjAČA, Pirot
 3. DP JEDINSTVO, Arilje
 4. DP GLUTIN, Padinska Skela
 5. DP CVEĆAR, Leskovac
 6. DP NAPREDAK, Obrenovac
 7. DP MINOS, Gornji Milanovac
 8. DP POŽAREVAC-PROMET, Požarevac
 9. AD INŽENjERINGPROMET, Ub
 10. DP NIKOLINCI, Nikolinci
 11. DP MIP, Požarevac
 12. DP TIV INTERNACIONAL, Vranjska Banja


U Sali II Doma Sindikata, s početkom u 11,00 časova:
 1. DP 7. JULI, Mala Plana
 2. DP FIMA, Mionica
 3. DP EMPA, Aleksinac
 4. DP SLOBODA-TARA, Bajina Bašta
 5. DP HIDROINVEST, Beograd
 6. DP AEROKLIMA, Beograd
 7. AD MORAVAMERMER, Beograd
 8. DP BEOGRAD-KOOP, Beograd
 9. DP GRADNjA ZEMUN, Beograd
 10. DP DEKARBONIZACIJA, Beograd
 11. DP LIDO, Beograd
 12. DP ZLATIBORKA RO, Užice
 13. DP GRAFIKA, Pirot
 14. AD NIŠ, Niš

Архива

Друштвено предузеће за израду модне конфекције УЗОР

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња остале одеће

Архива

Друштвено предузеће за прераду воћа ХЛАДЊАЧА

Локација:

Пирот

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Трговинско предузеће за промет робе на велико и мало са по ЈЕДИНСТВО

Локација:

Ариље

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном

Стечај

Ветеринарска установа за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла ГЛУТИН, Београд, Падинска Скела

Локација:

Падинска Скела

Делатност:

Производња готове хране за домаће животиње

Архива

Друштвено предузеће за производњу цвећа и украсног биља ЦВЕЋАР

Локација:

Лесковац

Делатност:

Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака

Акционарски фонд

Друштвено предузеће штампарија и књиговезница НАПРЕДАК

Локација:

Обреновац

Делатност:

Остало штампање

Архива

Друштвено предузеће за производњу и регенерацију железничког прибора МИНОС

Локација:

Горњи Милановац

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Архива

Друштвено трговинско предузеће ПОЖАРЕВАЦ-ПРОМЕТ експорт-импорт

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом

Архива

NŽENJERINGPROMET AKCIONARSKO DRUŠTVO, UB

Локација:

Уб

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Акционарски фонд

Друштвено пољопривредно предузеће НИКОЛИНЦИ

Локација:

Николинци

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ Месна индустрија МИП ДП ПОЖАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

Архива

Друштвено предузеће ТИВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Локација:

Врањска Бања

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Предузеће за производњу и промет грађевинског материјала 7. ЈУЛИ са п.о.

Локација:

Мала Плана

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Архива

Фабрика изолационог материјала и амбалаже ФИМА друштвено предузеће

Локација:

Мионица

Делатност:

Производња предмета од пластике за грађевинарство

Стечај

Електроиндустријско и монтажно производно друштвено предузеће ЕМПА АЛЕКСИНАЦ- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Алексинац

Делатност:

Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом

Стечај

Предузеће за производњу апарата за домаћинство СЛОБОДА-ТАРА БАЈИНА БАШТА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Производња електричних апарата за домаћинство

Архива

Друштвено предузеће за инжењеринг и монтажу свих врста хидро инсталација и промет техничке робе на велико и мало ХИДРОИНВЕСТ

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО за производњу електро-енергетске опреме БУДУЋНОСТ ДОО ВАЉЕВО

Локација:

Параћин

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива