Potpisan kupoprodajni ugovor za "Zdravlje A.D."

20. дец. 2002.
U svrhu tenderske privatizacije Farmacetsko-hemijske industrije "Zdravlje" A.D. iz Leskovca, Ministarstvo za privredu i privatizaciju obrazovalo je Komisiju za pregovore rešenjem br. 119-01-022/2002-08 od 14.10.2002. godine u sastavu, g. Siniša Mali, direktor centra za tendere, predsednik komisije, g. Petar Stojanović, direktor "Zdravlje" A.D. i g. Bratislav Prokopović, predsednik IO SO Leskovac.

Pregovori sa jedinim ponuđačem firmom "Pharmaco hf, Island", otpočeli su 14.10.2002. godine.
Komisija za pregovore je nakon izvršenih pregovora i usaglašavanja kupoprodajnog ugovora, dana 07.11.2002. godine donela odluku da se pristupi potpisivanju ugovora o prodaji 70% društvenog kapitala FHI "Zdravlje" A.D. iz Leskovca. Dana 13.11.2002. godine Skupština "Zdravlja" A.D. donela je odluku o prihvatanju ponude firme "Pharmaco hf" i ovlastila direktora g. Petra Stojanovića da potpiše ugovor. Dana 22.11.2002. godine, Ministarstvo finansija i ekonomije dalo je svoju saglasnost na ugovor, a shodno članu 41. stav 4. Zakona o privatizaciji.

U sklopu aktivnosti pripreme za prodaju društvenog kapitala FHI "Zdravlje" A.D. je podnelo zahtev Trgovinskom sudu u Leskovcu da se postojeći registrovani kapital izrazi u obračunske akcije nominalne vrednosti 1000 dinara, a shodno odluci Skupštine "Zdravlja" A.D. od 06.11.2002. godine. Međutim, Trgovinski sud u Leskovcu 22.11.2002. godine, odbio je da izda navedeno rešenje, tako da je Zdravlje bilo prinuđeno da se žali Višem trgovinskom sudu u Beogradu.
Viši trgovinski sud u Beogradu doneo je svoje rešenje dana 13.12.2002. kojim se ukida rešenje Trgovinskog suda u Leskovcu i kojim se uvažava žalba FHI "Zdravlje" A.D. iz Leskovca.

Agencija za privatizaciju je inicirala, uz saglasnost FHI "Zdravlje" A.D. i firme "Pharmaco hf" sa Islanda, pristupanju potpisivanju ugovora, a u potpunosti imajući u vidu gore navedeno rešenje Višeg trgovinskog suda u Beogradu. Agencija je, prilikom iniciranja posebno imala u vidu neophodnost da se FHI "Zdravlje" A.D. vrati normalnom toku poslovanja.

Dana 20.12.2002. godine, u prostorijama Agencije za privatizaciju, potpisan je ugovor između FHI "Zdravlje" A.D. iz Leskovca (koje je predstavljao g. Petar Stojanović direktor i ovlašćeno lice), firme "Pharmaco hf" (koje je predstavljao g. Sindri Sindrason direktor) i Agencije za privatizaciju (koju je predstavljao g. Vladimir Čupić, direktor).
Kupovna cena za 70% društvenog kapitala FHI "Zdravlje" A.D., Leskovac je 3.5 miliona EUR.
Investicioni plan u agregatnom iznosu za petogodišnji period je 20 miliona EUR.
Socijalni program je u potpunosti prihvaćen od strane kupca i, imeđu ostalog, podrazumeva 3 godine obaveze neotpuštanja radnika po osnovu tehnološkog viška.
Plaćanje kupovne cene i primena investicionog i socijalnog programa uslediće tek nakon što se donese pozitivno rešenje Trgovinskog suda u Leskovcu, o izražavanju postojećeg registrovanog kapitala u obračunske akcije nominalne vrednosti 1000 dinara.
Акционарски фонд

Фармацеутска хемијска индустрија ЗДРАВЉЕ акционарско друштво

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња фармацеутских препарата

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива