Snimak sa 30. aukcije održane 21.12.2002.

21. дец. 2002.

НАПРЕДАК АД ДРУШТВО ЗА ПРЕРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА И МЕТАЛА РАТКОВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ратково

Делатност:

Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ И ВРШЕЊЕ СЕРВИСНО РЕМОНТНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШИДТРАНС ДОО ШИД

Локација:

Шид

Делатност:

Друмски превоз терета

Архива

ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АУТОТРАНСПОРТ АД, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Друмски превоз терета

Архива

ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈУГОБАНАТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Стечај

ЗОРА ДОО МОЛ, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 20

Локација:

Мол

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКЕ ОПРЕМЕ И ПРОМЕТ ИНГО АД БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Шабац

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА МАЛО И ВЕЛИКО ВЛАСИНА АД ВЛАСОТИНЦЕ, 29. НОВЕМБАР 49

Локација:

Власотинце

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БУДУЋНОСТ ВЕЛИКА ПЛАНА

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Остало штампање

Архива

ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАФИКА-КЛАДОВО ДОО КЛАДОВО - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Кладово

Делатност:

Остало штампање

Архива

INEX-29. NOVEMBAR DOO ŠIMANOVCI

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама

Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ СОКОБАЊА АД СОКОБАЊА, АЛЕКСЕ МАРКИШИЋА 14

Локација:

Сокобања

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИСТИЧКИ РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ БОРИНЖЕЊЕРИНГ АД, БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Архитектонска делатност

Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ТАКОВО ТРАНСПОРТ АД БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Друмски превоз терета

Акционарски фонд

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ СТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ, ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ БЕОВЕТЕРИНА ДОО, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико фармацеутским производима

Архива

ПОЦЕРИНА ВАС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, ШАБАЦ

Локација:

Шабац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСХРАНУ И ОПОРАВАК ДЕЦЕ ПИОНИР ДОО ЛЕСКОВАЦ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Остале услуге припремања и послуживања хране

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива