Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 13.06.2008. u Beogradu

29. апр. 2008.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05 ), i člana 9. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 52/05), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće RESORT, LESKOVAC
 2. AD SMK Velika Plana AD PERKON, VELIKA PLANA
 3. Preduzeće za železničku izdavačko-novinsku delatnost ŽELNID d.o.o., BEOGRAD
 4. Društveno preduzeće za poljoprivredu i trgovinu SUVOBOR, BREZNA
 5. Veterinarska stanica BABUŠNICA, BABUŠNICA
 6. Javna ustanova Veterinarska stanica SOKOBANjA, SOKOBANjA
 7. Javna veterinarska služba Veterinarska stanica MALO CRNIĆE, MALO CRNIĆE
 8. Veterinarska stanica PETROVAC, PETROVAC
 9. Veterinarska stanica VELIKA PLANA, VELIKA PLANA
 10. Javna veterinarska služba Veterinarska stanica GROCKA, GROCKA
 11. Javna Veterinarska stanica ŽABARI, ŽABARI
 12. Društveno preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju i promet MIRKO TOMIĆ, ZALOGOVAC
 13. Društveno preduzeće NOVA TRGOVINA, POŽAREVAC
 14. Veterinarska stanica LjIG sa p.o., LjIG
 15. SOKOLANA, BEOGRAD
 16. AD za inženjering montažu i servisiranje svih vrsta elektro instalacija postrojenja i opreme UNIONELEKTRO, BEOGRAD

Преузмите
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕСОРТ ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња тканина

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СПОРТСКО МОДНА КОНФЕКЦИЈА ПЕРКОН, ВЕЛИКА ПЛАНА- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Производња остале одеће

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКУ ИЗДАВАЧКО-НОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ ЖЕЛНИД АД, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

Стечај

ДОО за пољопривреду и трговину СУВОБОР БРЕЗНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Брезна

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

Акционарски фонд

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА БАБУШНИЦА ДОО БАБУШНИЦА

Локација:

Бабушница

Делатност:

Ветеринарска делатност

Архива

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СОКО-ВЕТ, СОКОБАЊА - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Сокобања

Делатност:

Ветеринарска делатност

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА МАЛО ЦРНИЋЕ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МАЛО ЦРНИЋЕ

Локација:

Мало Црниће

Делатност:

Ветеринарска делатност

Стечај

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПЕТРОВАЦ, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ПЕТРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Петровац

Делатност:

Ветеринарска делатност

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВЕЛИКА ПЛАНА ДОО ВЕЛИКА ПЛАНА

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Ветеринарска делатност

Контрола

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ГРОЦКА ДОО, УМЧАРИ

Локација:

Гроцка

Делатност:

Ветеринарска делатност

Контрола

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАБАРИ, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ЖАБАРИ

Локација:

Жабари

Делатност:

Ветеринарска делатност

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО МИРКО ТОМИЋ СТАЛАЋ

Локација:

Сталаћ

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

Акционарски фонд

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВА ТРГОВИНА ДОО, ВУЧАК

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Стечај

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЉИГ ДОО, ЉИГ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Љиг

Делатност:

Ветеринарска делатност

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ТУРИЗАМ СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СОКОЛАНА ДП БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Остале спортске делатности

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ,МОНТАЖУ И СЕРВИСИРАЊЕ СВИХ ВРСТА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ УНИОНЕЛЕКТРО АД БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива