Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 04.04.2008. u Beogradu

03. мар. 2008.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05 ), i člana 9. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 52/05), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće RUL, LESKOVAC
 2. Društveno preduzeće za proizvdnju i promet proivoda i auto delova od gume KRAGUJ, BATOČINA
 3. Društveno preduzeće za transport, unutrašnju i spoljnu trgovinu DUNAV, LEŠTANE
 4. Trgovinsko preduzeće ZAPADNA MORAVA DD, TRSTENIK
 5. Društveno preduzeće za obuku vozača, saobraćaj i saobraćajnu tehniku ČUKARICA, BEOGRAD
 6. Holding društveno preduzeće za proizvodnju i trgovinu POLjOTEHNA, NEGOTIN
 7. Društveno preduzeće Štamparija SOLIDARNOST, BEOGRAD
 8. Preduzeće za inženjering, naučno istraživački rad i razvoj HIP RAZVOJ I INŽENjERING sa p.o., PANČEVO
 9. Društveno preduzeće za proizvodnju i trgovinu PROGRES sa p.o., SVRLjIG
 10. Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge DRINA METAL, LjUBOVIJA
 11. Društveno preduzeće za promet tekstila, nameštaja i obuće na veliko i malo TEKSTIL PROMET, LESKOVAC
 12. Konfekcija MODA Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet gotovih tekstilnih proizvoda, LOZNICA
 13. Društveno preduzeće RADNIČKO PRIHVATILIŠTE, BEOGRAD
 14. ATM BG Društveno preduzeće za automatizaciju i tehniku merenja, BEOGRAD
 15. Preduzeće za hotelijerstvo i ugostiteljstvo RAVNO D.O.O., ĆUPRIJA
 16. FERŠPED, Međunarodna i unutrašnja špedicija, akcionarsko društvo, BEOGRAD
 17. Javna služba Veterinarska stanica SMEDEREVSKA PALANKA, SMEDEREVSKA PALANKA
 18. Javno preduzeće Veterinarska stanica PANČEVO, PANČEVO
 19. Preduzeće za spoljašnju i unutrašnju trgovinu INLES-KOMERC, ĆUPRIJA


Преузмите
Стечај

АД ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА РУЛ, ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња опреме за осветљење

Стечај

Друштвено предузеће за произвдњу и промет проивода и ауто делова од гуме КРАГУЈ БАТОЧИНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Баточина

Делатност:

Производња осталих производа од гуме

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ДУНАВ СА ПО БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лештане

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

ХОЛДИНГ ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ПОЉОТЕХНА, НЕГОТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Неготин

Делатност:

Делатност холдинг компанија

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

ДП ПРОГРЕС са п.о.- У СТЕЧАЈУ
Стечај

Друштвено предузеће за производњу и трговину са п.о ПРОГРЕС -У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сврљиг

Делатност:

Производња осталог намештаја

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ДРИНА-МЕТАЛ ЉУБОВИЈ А- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Љубовија

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТЕКСТИЛА, НАМЕШТАЈА И ОБУЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО ТЕКСТИЛПРОМЕТ ДП ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Трговина на велико текстилом

Стечај

МОДА д.о.о. Привредно друштво за производњу и промет готових текстилних производа

Локација:

Лозница

Делатност:

Производња остале одеће

Стечај

РАДНИЧКО ПРИХВАТИЛИШТЕ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Остала непоменута социјална заштита без смештаја

Акционарски фонд

АТМ БГ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА АУТОМАТИЗАЦИЈУ, ЕНЕРГЕТИКУ И ТЕХНИКУ МЕРЕЊА, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата

Акционарски фонд

КАСИНГ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЋУПРИЈА

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Акционарски фонд

МЕЂУНАРОДНА И УНУТРАШЊА ШПЕДИЦИЈА ФЕРШПЕД ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Друмски превоз терета

АД ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, КАРАЂОРЂЕВА 36

Локација:

Смедеревска Паланка

Делатност:

Ветеринарска делатност

Акционарски фонд

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО ДОО, ПАНЧЕВО

Локација:

Панчево

Делатност:

Ветеринарска делатност

Акционарски фонд

ИНЛЕС-КОМЕРЦ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА СПОЉАШЊУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ, НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива