Javni poziv za prijavljivanje zaposlenih i bivših zaposlenih koji imaju pravo na besplatne akcije u svojim preduzećima

25. јан. 2008.
Na osnovu člana 4. Uredbe o postupku evidencije zaposlenih i bivših zaposlenih koji imaju pravo na prenos akcija bez naknade ("Službeni glasnik RS", broj 3/08) Agencija za privatizaciju upućuje:

JAVNI POZIV
za prijavljivanje zaposlenih i bivših zaposlenih koji imaju pravo na besplatne akcije u svojim preduzećima 1. Pravo na besplatne akcije imaju zaposleni i bivši zaposleni u sledećim preduzećima:
  1. "Naftna industrija Srbije" a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: NIS).
   Pravo na besplatne akcije NIS-a imaju i zaposleni i bivši zaposleni u:
   • JP Transnafta Pančevo;
   • JP Srbijagas Novi Sad.

  2. "Telekom Srbija" a.d. Beograd (u daljem tekstu: "Telekom").
   Pravo na besplatne akcije "Telekoma" imaju zaposleni i bivši zaposleni u:
   • JP PTT saobraćaja "Srbija" Beograd.

  3. JP "Elektroprivreda Srbije" Beograd (u daljem tekstu: EPS).
   Pravo na besplatne akcije EPS-a imaju zaposleni i bivši zaposleni u:
   • JP "Elektromreža Srbije" Beograd;
   • JP PEU "Resavica";
   • JP "Kopovi Kosova";
   • JP "Termoelektrane Kosovo";
   • JP "Elektrokosmet".

  4. JP "Jat Airways" Novi Beograd (u daljem tekstu: JAT).
  5. JP Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd (u daljem tekstu: "Aerodrom").
  6. "Galenika" a.d. Beograd (u daljem tekstu: "Galenika").

 2. Pravo na besplatne akcije ostvaruju zaposleni i bivši zaposleni koji ispunjavaju sledeće uslove:
  1. da su punoletni na dan 31. decembra 2007. godine
  2. da su upisani u birački spisak
  3. da su na dan 3. januara 2008. godine državljani Republike Srbije;
  4. da su na dan 30. juna 2007. godine imali prebivalište na teritoriji
   Republike Srbije, odnosno status privremeno raseljenog lica sa
   Kosova i Metohije.

 3. Prilikom prijavljivanja podnosi se sledeća dokumentacija:
  • lična karta na uvid;
  • fotokopija lične karte;
  • uverenje o državljanstvu koje nije starije od 6 meseci;
  • overena fotokopija radne knjižice;
  • potvrda o ostvarenim godinama staža u preduzeću.


  Građani sa statusom interno raseljenog lica sa Kosova i Metohije pored lične karte podnose na uvid i legitimaciju raseljenog lica ili zeleni karton.

  Fotokopija radne knjižice overava se u preduzeću. Penzioneri overavaju fotokopiju radne knjižice u Republičkom fondu PIO.

  Potvrdu o ostvarenim godinama staža izdaje svako od preduzeća za čije se akcije zaposleni i bivši zaposleni prijavljuje na obrascu koji propisuje Nacionalna služba za zapošljavanje. Penzionerima ovu potvrdu izdaje Republički fond PIO.
 4. Prijavljivanje zaposlenih i bivših zaposlenih vršiće se u filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje na adresama:
  1. U Beogradu:
   • Filijala Beograd, Gundulićev venac 23 – 25, od 14 do 19 časova;
   • Zvezdara, Vojvode Šupljikca 31a, od 14 do 19 časova;
   • Palata Srbije (SIV 1), Bulevar Mihajla Pupina 2 (Istočno krilo), od 09 do 15 časova.

  2. U ostalim mestima:
   1. Filijala Kragujevac, Svetozara Markovića 37
   2. Filijala Jagodina, Ljubiše Uroševića 16
   3. Filijala Niš, Ratka Vukićevića 3
   4. Filijala Pirot, Kneza Miloša 59
   5. Filijala Prokuplje, Cara Lazara 49
   6. Filijala Bor, 7. jula 29
   7. Filijala Zaječar, Nikole Pašića 77
   8. Filijala Valjevo, Vladike Nikolaja 1
   9. Filijala Vranje, Todora Španca 1
   10. Filijala Kraljevo, Cara Dušana 78
   11. Filijala Kruševac, Balkanska 33
   12. Filijala Leskovac, 11. oktobra 25
   13. Filijala Požarevac, Šumadijska 31
   14. Filijala Smederevo, Dr Miladina Milića 2
   15. Filijala Užice, Železnička 22
   16. Filijala Čačak, Župana Stracimira 35
   17. Filijala Šabac, Masarikova 31
   18. Filijala Novi Sad, Alberta Tome 2
   19. Filijala Zrenjanin, Sarajlijina 4
   20. Filijala Kikinda, Dositejeva 24
   21. Filijala Pančevo, Vojvode Radomira Putnika 20
   22. Filijala Sombor, Apatinski put 1
   23. Filijala Sremska Mitrovica, Trg Sv. Dimitrija 31
   24. Filijala Subotica, Trg slobode 3
   25. Filijala Kosovska Mitorovica, Džona Kenedija bb


  U svim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje zaposleni i bivši zaposleni mogu se prijaviti od 14 do 19 časova.

  Zaposleni i bivši zaposleni koji imaju boravište u inostranstvu prijavu podnose diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

  Zaposleni i bivši zaposleni moraju da se prijave lično.

  Nepokretna lica prijavljuju se na besplatni broj Info centra Nacionalne službe za zapošljavanje 0800 100 400, nakon čega će ih posetiti komisija koja će izvršiti prijavu za besplatne akcije.
 5. Prijavu popunjava ovlašćeno lice Nacionalne službe za zapošljavanje, diplomatsko-konzularnog predstavništva, odnosno komisija, u dva primerka na obrascu koji ima serijski broj.

  Potpisan obrazac smatra se prijavom za besplatne akcije. Jedan primerak potpisanog obrasca zadržava ovlašćeno lice, a drugi primerak građanin koji ga je potpisao.

  Zaposleni i bivši zaposleni koji se ne prijave na način predviđen ovim javnim pozivom smatraće se da nisu podneli prijavu. Lica koja se prijave kao građani za besplatne akcije i novčanu naknadu, ne mogu istovremeno ostvariti pravo na besplatne akcije kao zaposleni ili bivši zaposleni u preduzećima koja su predmet privatizacije.

  Za lica koja dostave lažne podatke predviđena je novčana kazna od 5.000 do 10.000 dinara.
 6. Rok za prijavljivanje zaposlenih i bivših zaposlenih po preduzećima je:
 7. Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na besplatni broj 0800 100 400 (poziv je moguć samo sa fiksnog broja telefona).

Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива