Расподела акција Телекома Србија запосленима и бившим запосленима према годинама радног стажа

17. мај. 2012.

Одлуком Владе РС о преносу акција без накнаде грађанима-носиоцима права и запосленима и бившим запосленима „Телеком Србија“ а.д. Београд, од 27. априла 2012. године 05 Број: 023-3060/2012 у тачки 2. став 2. утврђен је тачан број акција у износу од највише 69.400.000 акција које ће бити основ за стицање права на пренос бесплатних акција запосленима и бившим запосленима „Телеком Србија“ а.д. Београд. Такође у тачки 7. став 2. исте Одлуке предвиђено је да Агенција за приватизацију доноси решење о преносу акција без накнаде за запослене и бивше запослене „Телеком Србија“ а.д. Београд и доставља га предузећу „Телеком Србија“ а.д. Београд и Централном регистру, депо и клиринг хартија од вредности.

 

Приликом поступка расподеле одређеног броја акција сразмерно оствареним годинама радног стажа у предузећу „Телеком Србија“ а.д. Београд, Агенција за приватизацију је, а на основу електронске обраде података, извршила пренос акција сразмерно утврђеном броју акција које служе као основ за расподелу и укупних година радног стажа по основу којих запослени и бивши запослени стичу право на поделу акција.

 

Сходно наведеном, прост обрачун и множење година радног стажа са 2,27 евра по акцији, као почетном ценом по којој ће се трговати акцијама „Телеком Србија“ а.д. Београд, не служе као начин и метод утврђивања броја акција по години радног стажа.

 

У наставку је табела са бројем акција по годинама радног стажа за предузеће Телеком Србија:

 

СТАЖ

БРОЈ АКЦИЈА

1     

88

2     

176

3     

263

4     

351

5     

439

6     

527

7     

614

8     

702

9     

790

10   

878

11   

965

12   

1053

13   

1141

14   

1229

15   

1317

16   

1404

17   

1492

18   

1580

19   

1668

20   

1755

21   

1843

22   

1931

23   

2019

24   

2106

25   

2194

26   

2282

27   

2370

28   

2458

29   

2545

30   

2633

31   

2721

32   

2809

33   

2896

34   

2984

35   

3072

 

 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива