Javna Aukcija 13.novembra

08. нов. 2002.
U skladu sa JAVNIM POZIVIMA objavljenim u dnevnom listu "Politika” 27.09.2002. i 11.10.2002. godine, Agencija za privatizaciju obaveštava javnost da će se

Javna Aukcija planirana za 13. novembar 2002. godine održati u 11:00
u
Sava Centru, Milentija Popovića br. 9, svečani ulaz, sala br. 1


Registracija učesnika održaće se 13. novembra 2002.godine
od 9:00 do 11:00 u sali br. 1, aneks B.


Subjekti aukcijske privatizacije biće sledeća preduzeća:

1. HUDP Union, Beograd
2. AD Fabrika šećera, Kovin
3. DP Stil, Odžaci
4. DP Napredak, Ratkovo
5. DP Hrast, Novi Sad
6. DP Tehnika Birooprema, Beograd
7. GDP Rad, Čoka
8. DP Šidtrans, Šid
9. DP Autotransport, Beograd
10. AD Beograd – Projekt, Beograd
11. DP Gradnja, Dimitrovgrad
12. DOO Sloboda 90, Krupanj
13. DP Tehnišservis, Niš
14. DP 15. septembar, Valjevo
15. DP Zastava IT – Turs, Kragujevac Преузмите
Архива

Друштвено предузеће за хотелско-угоститељску делатност УНИОН

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Стечај

Акционарско друштво за производњу шећера ФАБРИКА ШЕЋЕРА

Локација:

Ковин

Делатност:

Складиштење

Стечај

Друштвено предузеће за производњу и промет модне конфекције СТИЛ на акције - У СТЕЧАЈУ ОДЖАЦИ

Локација:

Оџаци

Делатност:

Производња радне одеће

Друштвено предузеће за прераду пластичних маса и метала НАПРЕДАК

Локација:

Ратково

Делатност:

Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике

Архива

Друштвено предузеће за грађевинарство и услужно-трговинску делатност ХРАСТ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа

Архива

Друштвено предузеће за трговину и сервис ТЕХНИКА БИРООПРЕМА / ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНИ КОНСАЛТИНГ

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Грађевинско друштвено предузеђе РАД

Локација:

Чока

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Архива

Друштвено предузеће за превоз робе и путника у друмском саобраћају и вршење сервисно ремонтне делатности ШИДТРАНС

Локација:

Шид

Делатност:

Друмски превоз терета

Архива

Друштвено аутотранспортно предузеће АУТОТРАНСПОРТ са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Друмски превоз терета

Архива

Предузеће за пројектовање, просторно планирање, истраживање, инжењеринг и извођење радова БЕОГРАД-ПРОЈЕКТ акционарско друштво

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Архива

Друштвено грађевинско предузеће ГРАДЊА

Локација:

Димитровград

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Архива

Предузеће за промет и услуге СЛОБОДА 90 друштво са ограниченом одговорношћу

Локација:

Крупањ

Делатност:

Остало штампање

Архива

Друштвено предузеће ТЕХНИШСЕРВИС

Локација:

Ниш

Делатност:

Поправка рачунара и периферне опреме

Архива

Млинско пекарско друштвено предузеће 15. СЕПТЕМБАР

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Стечај

ДП за исхрану, трговину, туризам, угоститељство и рент-а-кар Застава ИТ Турс, Крагујевац

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Остале услуге припремања и послуживања хране

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива